Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vädervarning

Svåra väderförhållanden förekommer regelbundet i vissa områden, till exempel på fjällvägar i gränsområden i norr.

I dessa områden trafikeras vägarna av turister och yrkesförare som ibland saknar lokalkännedom och kunskap om vädrets nyckfullhet. Halva delen av året råder vinterväglag och mörker.

På dessa vägar är det under vissa omständigheter lätt att förlora orienteringen och köra av vägen. Av detta skäl har variabla meddelandeskyltar för vädervarning satts upp på utvalda vägar. På dessa tavlor kan trafikinformation visas. Exempel är information om halka, snöhinder och påbud om kolonnkörning och tider för dessa. Bilister kan därmed välja annan väg eller vänta på att få köra i kolonn.

En annan tillämpning för system för vädervarning kan vara på broar där exempelvis kraftiga vindar kan utgöra fara för trafikanterna.

Variabla skyltar för vädervarning administreras från en trafikledningscentral (TLC). TLC bemannas dygnet runt och får information angående rådande väderförhållande genom SMHI, radar- och satellitbilder samt övervakningssystemet VViS (Trafikverkets vägväderinformationssystem), samt kameror.

Tillämpning

Tillsammans med andra informationskanaler som trafiken.nu, Läget på vägarna, SMS och radio så ger omställbara trafikinformationstavlor för vädervarning en samlad och aktuell bild av väderläget som ger den enskilde trafi­kanten ett bättre beslutsunderlag för vidare resa.

System för vädervarning kombineras i vissa fall med fysiska åtgärder som vägbommar vilka effektivt förhindrar att trafikanter ger sig in på trafikfarliga vägavsnitt.

Effekter

System för vädervarning ökar trafiksäkerheten och ger trafikanterna trygghet, visar undersökningar.

En undersökning gjord av dåvarande Vägverket under 2004 har också visat att fritextmeddelanden ger effektivare vädervarning och bättre åtlydnad än enklare varningssystem som blinkande lampor, som på fjällvägar tenderar att ignoreras av trafikanterna.

Aktörer

Åtgärden är väghållarens ansvar. Att fysiskt stänga av vägar är driftentre­prenörens ansvar.

Goda råd vid införande

Om system för vädervarning etableras i gränsområden är det viktigt att informationen är begriplig för trafikanter från olika länder. Det är nämligen störst risk att det är just utländska trafikanter som missar information som distri­bueras via andra kommunikationskanaler, exempelvis radio.

Det är också en god idé att samordna informationen om avstängda fjällövergångar med Norge .

Se även:
Operatörsstyrd trafikinformation

Goda exempel: Vädervarning

Längs fjällvägarna E10, E12 och väg 95 i Norra norrland satte dåvarande Vägverket upp åtta VMS-skyltar på strategiska platser för att informera trafikanterna om avstängda vägar. Bilresor över till Norge i tätt snöfall och hårt väder kan ske via E10 Riksgränsen. Om vägen är avstängd tänds en informationsskylt i Svappavaara, Kiruna och Björkliden. Om Väg 95 är avstängd så tänds en informationsskylt utanför Arjeplog och i vägskälet väg 625/riksväg 95, Laisvallsvägen.

Under 2003 gjorde Vägverket en utvärdering i syfte att granska hur information på vädervarningsskyltar efter väg E10 tas emot av trafikanter samt vad de tycker om denna typ av budskap. Studien visar att trafikanternas upplevelse av skyltarna är positiv vad gäller utseende, placering och budskap. De känner sig trygga och uppskattar information om avstängning. Med skyltarnas hjälp kan de i tid välja hur de ska agera.

Källor: Trafikanters upplevelse av variabla och fasta meddelandeskyltar i Norrbottens län, Eriksson, Vägverket, 2003. Bristanalys: Väg E 10, Väginformation vid svår vädersituation mellan Svappavaara–Riksgränsen, Kiruna kommun, Johansson, Vägverket, 2004:3.

Operatörsstyrd trafikinformation