Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Weigh-In-Motion

Tungt lastade fordon sliter på vägen och är ett problem för väghållaren, miljön och samhället. Exempelvis påverkar en 13-tons lastbilsaxel vägen lika mycket som tre 10-tons lastbilsaxlar.

Det finns med dagens teknik möjligheter att kontrollera trafiken för förekomst av för tungt lastade fordon. Beteckningen av åtgärden är WIM, som står för Weigh-In-Motion, eller vägning i rörelse översatt till svenska.

Tillämpning

WIM är ett system som med givare i vägbanan väger fordon när de passerar. Samtidigt detekteras hastighet, fordonets längd och axelavstånd. När fordonet åker förbi registreras om och var den är lastad mer än tillåtet.

Effekter

WIM ger flera nyttor. Bättre kontroll på fordonsvikter inom vägtransporter bidrar till bättre användande av fordon och infrastruktur, ökad samhällsnytta, bättre miljö och högre trafiksäkerhet.

Aktörer

Etablering av ett WIM-system är väghållarens ansvar, vilket i praktiken är Trafikverket. Polisen använder systemet för att med god träffsäkerhet identifiera fordon med överlast. Den seriösa transportnäringen gynnas av att det blir svårare att köra med olaglig last.

Goda råd vid införande

Systemet gör störst nytta på högtrafikerade vägar med stor förekomst av överlastade fordon. Även vid broar som riskerar att skadas av för stora fordonsvikter så underlättas skyddet av dessa med hjälp av WIM.

Se även:
Tunnelövervakning och styrning
Automatisk hastighetsövervakning

Goda exempel

Den första svenska WIM-anläggningen på högtrafikerad väg är installerad på E4/E20 vid Hallunda söder om Stockholm. Året runt registreras där alla fordon i norrgående körfält. Under den tid som anläggningen varit i bruk har andelen överlastade fordon minskat avsevärt. Extremlaster på 80-ton har helt försvunnit.