Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Referenser ITS på väg

Alla länkar öppnas i nytt fönster.

Bakgrundsdokument

Aktiv högtrafikledning: Kunskapsdokument och tillämpningsråd, 2010, Trafikverket
Trafikslagsövergripande Strategi och handlingsplan för användning av ITS, 2010:16, Vägverket 
Justerad version av Strategisk plan 2008–2017, 2009:56, Vägverket (webbutiken)
Effektsamband 2008 Vägverket
Sektorsuppgifter och myndighetsutövning, Effektkatalog 2008:12, Vägverket
Nybyggnad och förbättring, Effektkatalog 2008:11, Vägverket
Effektsamband, Gemensamma förutsättningar 2008:9, Vägverket
Drift och underhåll, Effektkatalog 2008:8, Vägverket
Nordiska erfarenheter av effekter av ITS Movea, 2007
Fyrstegsprincipen för planering – för hållbara åtgärder i transportsystemet SKL 2007
Vägverkets medverkan i samhällsbyggandet 2005:141, Vägverket
Vägen, tekniken och människan Vägverket, 2004:183
Åtgärdsanalys enligt fyrstegsprincipen 2002:72, Vägverket

Referenser för respektive verktyg i katalogen

Informera och varna trafikant – Kövarning

Utvärdering av kövarningssystem. E6 sydlig riktning, Bäckebolsmotet–Ringömotet 2005, Vägverket
Kövarningssystem på E6 Göteborg. Redovisning av trafikmätningar VTI notat 39-2002

Informera och varna trafikant – Vädervarning

Variabla hastigheter – en lysande idé, resultatrapport 2008:77, Vägverket (webbutiken)

Trafikanters upplevelse av variabla och fasta meddelandeskyltar i Norrbottens län, Eriksson 2003, Vägverket
Förstudie: Förslag till väderstyrd väg i region norr 2002:159, Vägverket (webbutiken)

Informera och varna trafikant – Operatörsstyrd trafikinformation

Utvärdering av miljöbudskap på VMS 2010, Trafikverket
Verifiering av nyttan av bättre trafikinformation, FASAN 2 Movea, 2007
Projekt TRUT: ”Trafikantuppoffringar och nytta av trafikinformation” Movea, 2007 
PM – Trafikstyrning och Tillgänglighet Movea, 2007

Informera och varna trafikant – Restidsinformation

Projekt TRUT: ”Trafikantuppoffringar och nytta av trafikinformation” Movea, 2007 

Informera och varna trafikant – Information om tillfällig omledning/vägarbete

Säkrare vägarbetsplatser – delrapport för 2006 Vägverket, 2007:64 (webbutiken)
Mobil portal, Fältförsök på E4, E18 och väg 73, Salkert et al 2007, Vägverket Produktion
Projekt Arbete på väg (APV): delrapport för 2004–2005 2006:20, Vägverket (webbutiken)

Informera och varna trafikant – Hastighetspåminnande information

Småskalig ITS: Utvärdering av effekten av lokala VMS-system i tätort VTI rapport 646, 2009 
Utvärdering lokala ITS-system, Sweco, 2007

Informera och varna trafikant – Varning för gång/cykel

Utvärdering av effekten av förstärkt information vid övergångsställe (FIVÖ) VTI N16-2010 
Trafikkonfliktstudie Enskedevägen, övergångsställe mellan Svedmyraplan och Herrhagsvägen, Trafikkontoret Stockholms stad, 2007
Utvärdering lokala ITS system, Vägverket Region Väst, 2007

Informera och varna trafikant – Varning för spökbilist

Spøgelsesbilisme – Redegørelse Vejdirektoratet, 2008

Informera och varna trafikant – Dynamisk parkeringsinformation

Utvärdering P-evenemang, Vägverket Region Väst och Trafikkontoret Göteborg, 2008
Parkeringsledningssystemet i Helsingborg, Utvärdering och förbättringsåtgärder, Fredriksson Institutionen för Teknik och samhälle, LTH, 2005 

Informera och varna trafikant – Realtidsinformation om kollektivtrafik

Realtidsinformation för ökad verksamhetsnytta Tfk Rapport, 2009:1

Styra och leda trafik – Trafiksignalstyrning

MATSIS – Minskade CO2-utsläpp genom Adaptiva Trafik­Signaler I Stockholm Movea, 2008
PM – Trafikstyrning och Tillgänglighet Movea, 2007

Styra och leda trafik – Drift och underhåll av trafiksignaler

Bättre signalfunktion vid detektorfel och tryckknappsfel 2008:19, Vägverket (webbutiken)
BRA-trafiksignal 2003:60, Vägverket (webbutiken)
Sverige behöver bättre trafiksignaler 2000:28, Vägverket

Styra och leda trafik – Kollektivtrafikprioritering i trafiksignaler

Bättre bussprioritering i trafiksignaler - planering, införande och drift, 2012:234 (webbutiken)
Bussprioritering i ytterstan – förstudie SL, 2008
Prioritering av busstrafik i Örebros trafiksignaler – en förstudie Movea, 2007
Släpp fram bussarna – hur man effektivt prioriterar kollektivtrafik i trafiksignaler 2005:87, Vägverket
RETT – ett pilotprojekt för bättre regularitet i busstrafiken SL, 2003

Styra och leda trafik – Påfartsreglering

Aktiv högtrafikledning: Kunskapsdokument och tillämpningsråd 2010, Trafikverket
PM - Essingeledens påfartsreglering, Movea, 2006
Konsekvens- & Möjlighetsstudie, Rampmetering Essinge­leden (del 1) – Trafiksignaler, Vägverket Region Stockholm, (Ramböll), 2005

Styra och leda trafik – Variabla hastigheter (väder- och trafikstyrd)

Variabla hastigheter – en lysande idé - resultatrapport 2008:77, Vägverket (webbutiken)
Variabla hastigheter – en lysande idé 89193, 2008, Vägverket (webbutiken)
SFS 2002:713 försöksverksamhet med varierande högsta tillåtna hastighet

Styra och leda trafik – Reversibla körfält

Utvärdering av reversibelt körfält på väg 222 2006:134, Vägverket
Vägar och gators utformning: Reversibla körfält 2004:80, Vägverket

Styra och leda trafik – Motorvägsreglering

PM – Trafikstyrning och tillgänglighet Movea, 2007

Styra och leda trafik – Brukaravgifter/trängselskatt i tätort

Försöket med trängselskatt i Stockholm, 3 januari–31 juli 2006 88877 2006, Vägverket

Övervaka trafik – Automatisk hastighetsövervakning

Effekter på trafiksäkerhet med automatisk trafiksäkerhetskontroll 2009:9, Vägverket
Fakta om trafiksäkerhetskameror 89223 2008, Vägverket
Utvärdering och analys av trafiksäkerhetskameror – Riksväg 50 E länsgräns–Åsbro 2007:16, Vägverket (webbutiken)

Övervaka trafik – Övervakning och styrning av transporter med farligt gods

Slutrapport Mobil-IT för gods på väg BTH, Sweco (Transport Telematics R&D Group Sweden), 2009

Övervaka trafik – Tunnelövervakning och styrning

Utrymningsförsök i Götatunneln Avdelningen för brandteknik, Lunds universitet, 2007 
ATB Tunnel 2004 2004:124, Vägverket (webbutiken)

Övervaka trafik – Weigh-in-motion

Intervju med Kjell Sohlberg, Trafikverket i Stockholm 2012