Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Styra och leda trafik

ITS-system har en viktig roll att spela vad gäller kraven på ett säkert, tryggt och tillgängligt transportsystem. Systemen kan användas till att disponera, prioritera och tillgängliggöra trafiksystemet utifrån skilda trafikantgruppers behov.

ITS-baserade styr- och ledningsåtgärder är exempelvis: motorvägssystem som harmoniserar och effektiviserar flöde på stora vägar och trafiksignaler som prioriterar och fördelar kapaciteten i korsningar.

ITS-åtgärder
Åtgärd Trafiksäkerhet Miljö Framkomlighet, Tillgänglighet och Trygghet
Trafiksignalstyrning °° °° °°°
Drift och underhåll av trafiksignaler °° °° °°°
Kollektivtrafikprioritering i trafiksignaler   ° °°
Påfartsreglering ° ° °°
Reverisbla körfält   °° °°°
Motorvägsreglering °° ° °°
Vägrensstyrning ° °° °°°
Brukaravgifter/trängselskatt i tärort ° °°° °°°