Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Förvaltningsprocessen (drift och underhåll)

God förvaltning av ITS-systemet är en viktig förutsättning för att åtgärden får den önskade effekten på både kort och lång sikt. Alla delar av förvaltningen beskrivs i förvaltningsplanen.

Krav på drift och underhåll samt support och beredskap ska definieras och ingå i avtal med drift- /supportansvarig.

Uppgifter som ingår i förvaltningen:

Daglig drift och skötsel av systemet

Det förutsätts att systemet har fungerande rutiner för överföring av data, felhantering, lagring och uppdatering av data. För att driftsansvarig ska ha möjlighet att övervaka systemet bör det genereras dagliga systemrapporter och alarm som möjliggör manuell felhantering.

Hantering av kundfrågor och kundsupport

När frågor uppkommer ska trafikanterna och andra berörda har någon att kontakta för få svar. Hur denna kundsupport organiseras beror på lokala förutsättningar och vilka kundtjänster som redan finns.

Hantering av fel, reparationer och support

Om systemet eller delar av det blir inte fungerar måste det finnas en beredskap för byte och reparation av trasiga delar. Omfattningen av beredskapen beror på hur kritiskt systemet är i trafiksystemet och på hur stor del av trafikanterna som berörs.

Periodiskt underhåll av systemet

Behovet av förebyggande underhåll beror på hur utsatt systemet är för slitage och yttre påverkan. Vissa system behöver regelbundet trimmas eller har delar som behöver bytas ut eller rengöras. En plan för förebyggande underhåll bör ingå i förvaltningsplanen.

Hantering av ändringar eller systemuppdateringar

Om systemet inte har den önskade effekten eller behöver kompletteras med tilläggstjänster ska det vara möjligt att göra det i efterhand. Konsekvenser för drift vid större systemuppdateringar måste hanteras. Kanske behövs förstärkt skyltning eller avstängning av systemet för att hantera uppdateringen.

Utvärderingsprocessen

Sammanfattning av förvaltningsprocessen - checklista (wordfil, 33 kB, öppnas i nytt fönster)