Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nytt ljus över Kalix 2010
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Diodtest i Kalix januari 2010

Nytt ljus över Kalix 2010

I Rian och Gammelgården längs gamla E4-an väster om Kalix har Region Norr försöksledare Stefan Ericsson och Stig Kask satt upp tre olika slags diodlampor på prov. Produkterna plockades ut i en marknadsundersökning som projektet Nytt ljus gjorde för ett år sedan, när Vägverket annonserade efter ny energieffektiv belysningsteknik.

- Diodlampor ger normalt inte tillräcklig ljusstyrka och spridning för att vi ska kunna sätta opp dem på en bilväg, men just de här ligger på gränsen och vi tycker att vi bör pröva tekniken för att skaffa oss en uppfattning, säger Martin Strid, projektledare för Nytt ljus. Vi intervjuade åtta leverantörer i våras och med Sture Björklunds hjälp, som är en av våra experter i Solna, valde vi ut just de här lamporna. De installeras i slutet av januari och ska utvärderas enligt en rapportmall som vi tagit fram. Vi sätter inte upp bara enstaka lampor, utan ett antal längs en vägsträcka så att vi får både ett statistiskt underlag till hållbarheten och en fullgod uppfattning om hurdant ljus lampan verkligen ger på vägen.

Resultaten läggs ut på sajten nyttljus.se, som öppnar i februari, så att alla regioner och även kommuner får veta hur försöken går. Det är inte bara diodlampor som testas. På andra ställen kommer det att göras försök med induktionslampor och andra slags ljuskällor, intelligent fjärrstyrd effektreglering (ljusdämpning när trafiken är liten) och busshållplatser med egen strömförsörjning.

Försöket ingår i ett europeiskt samarbetsprojekt för energisparande utomhusbelysning där Göteborgs Trafikkontor, Vägverket och Energimyndigheten är med för svensk del. Både regeringen och EU-kommissionen driver på för att sänka elförbrukningen och då är vägbelysning ett viktigt bidrag.

Hämta och läs förberedelserapporten på Exempelbanken (öppnas i nytt fönster)

Se filmen Ny teknik för energieffektiv vägbelysning