Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Mätresultat för diodlampor i Kalix färdiga

Mätning av belysningsstyrkan och färgåtergivningen utfördes för respektive armatur vid fyra mätpositioner.

Mätning för diodlampor i Kalix

Stolpavståndet varierade mellan 40-50 m varför vi valde att göra mätningen 20 m från ljuskällan i stället för mittemellan stolparna för att få likartade förutsättningar. Se mätrapporten nedan (Pdf).

Mätningarna gjordes på kvällen efter mörkrets inbrott. Samtliga mätpunkter hade samma typ av störande yttre omständigheter i form av ljus från andra armaturer vilket inte påverkade mätresultatet i någon större utsträckning.

Mätning av belysningsstyrka (lux) utfördes både horisontellt och vertikalt i samtliga mätpunkter. Vid vertikal-mätningen riktades mätkroppen vertikalt mot ljuskällan och vid horisontellmätningen placerades mätkroppen på vägbanan.

Färgåtergivningen utvärderades genom att placera ut fyra markörer i storlek A4 och färgerna rött, blått, grönt och gult vid varje mätpunkt. Färgåtergivelsen delades upp i 5 kategorier enligt följande:
1 = Dålig, 2 = Mindre bra, 3 = Medel, 4 = Bra, 5 = Utmärkt .

Mätresultat

När det gäller färgåtergivningen så var det ingen synbar skillnad mellan de tre armaturtyperna. Medan belysningsstyrkan (lux) varierade något vilket beror på armaturens konstruktion och effekt.

Här kan du läsa mätresultaten:
Kalkylblad Mätrapport LED-Test Kalix 10-04-28 (pdf-fil, 152 kB, öppnas i nytt fönster) 

Mätningen utfördes av Stefan Eriksson, försöksledare Region Norr Trafikverket, och Stig Kask, elkonsult Trafikverket.

Mätningsrapporteringen från Kalix är gjord enligt tidigare metod.
Nytt ljus Rapportmall hämtar du här