Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Pressmeddelande Esoli: energitips för kommuner

  • Eu-projektet Esoli syftar till att stödja kommunerna i Europa när det gäller energieffektivitet i utomhusbelysning
  • Målet från EU är att sänka energiomsättningen med ca 38 TWh/år

Berlin, 7:nde juni. Vi har 80 miljoner gatu- och vägarmaturer i Europaunionen. Idag är elförbrukningen omkring sextio miljarder kilowattimmar (60 TWh) om året. Läser man resultatet från det tidigare EU-projektet E-street (som avslutades 2008) skulle man kunna spara ca 68% av elen på att gå över till styrsystem för anpassningsbar belysning och diodlampor (ibland kallade LED-ljus).

Energiomsättningen orsakar höga driftkostnader i t.ex Göteborg stad står den för 25% av budgeten. Det är en viktig fråga idag och inför framtiden som vi alla måste hjälpa till att lösa. Esolis syfte är att ta fram verktyg för kommunerna såsom seminarier, fallstudier av 6 olika Intelligenta styrsystem i Europa, samt råd till slutanvändare i Sverige vid inköp av Intelligenta styrsystem.

För att öka förtroendet för Esoliprojektet när det gäller ny belysningsteknik, få ut informationen i större utsträckning samt finna finansiella lösningar så ingår Esoli i programmet Intelligent Energi i Europa, som är en stor EU-satsning med flera projekt för att spara energi när det gäller gatu- och vägbelysning.

Berliner Energieagentur Gmbh (som till viss del ägs av Vattenfall) är projektledare i Esoli och deltagarna kommer från 14 länder i Europa, Norge, Polen, Tyskland, Slovenien, Tjeckien, Finland, Bulgarien, Italien, Spanien, Litauen, Holland, Irland, Belgien och Sverige. Projektledare för Sverige är Trafikkontoret, Göteborg och i den gruppen deltar även Trafikverket.

Projektets uttalade syfte är att;

  • Förmedla kunskap
  • Etablera ett nätverk med kontakter på marknaden som påverkar och kan medverka till att öka kunskapen och informationen om intelligenta styrsystem
  • Utveckla finansiella verktyg för att underlätta vid inköp av Intelligenta styrsystem

Löpande information kommer att finnas tillgänglig på Esolis webbplats, där man kommer att finna uppgifter om vad som är på gång samt färdigställd dokumentation i olika huvudfrågor som gäller intelligenta styrsystem i Europa. Målet är att erbjuda råd i särskilda frågor rörande Intelligenta styrsystem, beräkningsverktyg samt kontakter för mer information etcetera.
Esolis webbplats (öppnas i nytt fönster)

 

 

Sabine Piller, Berlin Energy Agency Ltd / Ingemar Johansson, Trafikkontoret
Göteborg 100609

Till stöd för EU-projektet Intelligent Energy Europe