Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverkets arbete med belysning

Vägbelysning

Trafikverket bildades den 1 april 2010 i samband med att Banverket och Vägverket lades ned. Trafikverket har hand om de statliga väg- och järnvägsnäten i Sverige. Trafikverket är indelat i fyra verksamhetsområden (VO): Samhälle, Trafik, Investering och Stora projekt. Verksamhetsområdet Trafik har ansvar för drift och underhåll samt för teknisk normering.

Järnvägsbelysning

Det statliga järnvägsnätet har 1 190 mil trafikerade spår varav 810 mil enkelspår. Utomhusbelysningen består av omkring 100 000 ljuspunkter, främst på bangårdar och perronger. Därav sitter 75 000 ljuspunkter på 12-meters master.

På VO Trafiks teknikavdelning, elkraftsenhetens sektioner Distribution och Elkraftsystem, arbetar fyra personer med järnvägsbelysning.

I Trafikverkets utvecklingsprojekt Energieffektiva stationsområden pågår försök med bangårdsbelysning i Östersund. Delrapport från projektet bifogas.

Vägbelysning

Vägnätet i Sverige omfattar omkring 40 000 mil, varav 4 000 mil kommunala gator och 10 000 mil statliga vägar. Väg- och gatubelysningen uppgår till drygt 2 miljoner ljuspunkter. Av dessa är omkring 200 000 ljuspunkter i Trafikverkets ägo och ytterligare 75 000 ljuspunkter tillhör kommunala belysningsanläggningar längs statliga vägar. Resten är i stort sett kommunal belysning på kommunalt vägnät. Belysningen längs enskilda vägar är betydligt mindre omfattande.

Sedan slutet av förra årtusendet var dåvarande Vägverket indelat i sju regioner med i princip varsin belysningshandläggare. Trafikverket har fortfarande kvar en liknande organisation, men driftansvariga eltekniker tillhör nu en nationell enhet på Vägavdelningen som kallas Installation. Avdelningen tillhör verksamhetsområdet Trafik, som har ansvar för drift och underhåll samt för normering.

I utvecklingsprojektet Nytt ljus prövas nya produkter med energieffektiv teknik för väg- och tunnelbelysning, dels ljuskällor och armaturer, dels olika styrsystem. Försöken beskrivs på denna webbplats. 
Delrapport Energieffektiva Stationsområden (pdf-fil, 96 kB, öppnas i nytt fönster)

Publicerad 2010-08-23

Martin Strid
Trafikverket
Trafik - Teknik - Miljö
telefon 0243 - 755 33