Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Östersunds Bangård. Högtrycksnatrium styrt av dimmerskåp.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Energieffektiva stationsområden

Projektet Energieffektiva stationsområden är ett pågående projekt som beräknas vara klar till sommaren 2011.

 All installation blev klart i december 2010 och det återstående arbetet är ljusmätningar. I denna delrapport utvärderas växelvärmen, teknikhuset samt bangårdsbelysning och utvärderingen från Östersund är fram till och med november 2010.

Resultatet i denna delrapport ska vara vägledande i arbetet med energieffektivare stationsområden. Delar av resultatet har använts i en ny BVS för bangårdsbelysning.

Utvärderingsområdet bangårdsbelysning har jämfört traditionell högtrycksnatrium 250 w med ny LED-belysning av olika fabrikat och vidareutvecklad högtrycksnatrium med längre livslängd. Även central dimmerutrustning för högtrycksnatrium har testats. Resultaten som redovisas är ljusstyrka (uppmätta och upplevda), pris, samt allmänna omdömen om produkten och leverantören. Frikyla har installerats i teknikhuset samt en ny styrning har använts för växelvärmen.

Slutsatsen är att Trafikverket bör vänta med ny LED-belysning cirka 2-3 år framåt, tills de etablerade tillverkarna kommer med ett stabilt sortiment anpassat. LED-belysningen har, utan tvekan, en stor potential när den blir färdigutvecklad. Under den närmaste perioden bör därför Trafikverket använda högtrycksnatrium med lång livslängd. Dagens 250w bör bytas till 150w, även om det kräver byte av armatur. Utvärderingen visar även att centrala dimmerutrustningar har för lång pay-off tid (20 år) och att utprovad mjukvara inte uppfyller Trafikverkets krav. Frikyla för teknikhus fungerade bra. Växelvärmen drog 48% mindre energi genom den nya styrningen.

Läs delrapport Energieffektiva stationsomraden januari 2011 (pdf-fil, 1 MB, öppnas i nytt fönster) 

Publicerad 2011-02-10

Björn Ållebrand