Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ölandsbron i skymning.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Adaptiv LED-belysning installeras på Ölandsbron

Ölandsbrons belysning har gjort sitt efter tjugo år. Trafikverket byter nu ut befintlig belysning och installerar samtidigt Trafikverkets första adaptiva styrsystem för belysning på Ölandsbron. Det ska vara färdigt i juni 2013.

Trafikverket ska installera sitt första adaptiva styrsystem för belysning på Ölandsbron, inom ramen för Nytt ljus-projektet. Peter Brandt är projektledare och entreprenörer för totalentreprenaden är NCC med underentreprenörerna OneNordic AB samt Elajo Kalmar.

Ölandsbrons belysning har gjort sitt efter tjugo år. 412 av dess armaturer med 100-watts högtrycksnatrium ska bytas ut till LED-belysning, som beräknas spara två tredjedelar av energiåtgången.

– Det som är unikt är att vi styr ljuset, utifrån för stunden aktuell trafikmängd och väderlek, berättar Joakim Frank, projektledare för Nytt ljus.

Impulserna för styrning hämtas från system vi redan har i anläggningen, för den variabla hastigheten på Ölandsbron. Signalerna behandlas sedan i styrsystemet för belysning som dimrar enskilda ljuspunkter till bestämda nivåer utifrån aktuell trafikmängd, väder- och siktförhållanden. Undantaget är om trafikledningscentralen går in manuellt, då det blir full belysning.

– Det är många frågeställningar kring detta och mycket tänk bakom. Många enheter från verksamhetsområde underhåll är inblandade i projektet på olika sätt då vi ska byta kablage för belysning, demontera befintligt kablage, förlägga fiberkabel hela vägen över bron och framförallt byta armaturer med tillhörande styrning.

Styrsystemet ska även innan montage provas i en så kallad FAT-test så anslutning och styrning från överordnat system fungerar, svarstider på larm och återkoppling från anläggning med mera fungerar enligt kravspecifikation. Princip för anslutning mot överordnat styrsystem ser ut så här:

Ölandsbrons belysning (214 kB, pdf, öppnas i nytt fönster)

För frågor kontakta Joakim Frank, projektledare Nytt ljus.