Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tanumshede, Västra Götalands län. Foto: Lars Olling, Trafikverket
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket testar styrsystem i Tanum

Ett styrsystem för att fjärrövervaka och styra gatubelysning testas i Tanum. Systemet identifierar automatiskt armaturer som drar för mycket ström, blinkar eller är trasiga.

Anläggningen omfattar 27 ljuspunkter och arbetet påbörjades oktober 2012 och driftsätts under november 2012.

Om styrsystemet

Monolit är ett system för att fjärrövervaka och styra gatubelysning. Systemet är speciellt framtaget för enkel installation i både befintliga och nya anläggningar. Systemet sänker kostnader genom att effektivisera underhållsarbetet och optimera styrningen. Anläggningsägaren får statistik och en översikt av hur anläggningen mår och kan enkelt planera in underhållsarbeten på bästa sätt. Systemet identifierar automatiskt armaturer som drar för mycket ström, blinkar eller är trasiga.

Snabb installation

Systemet består av fjärrenheter, Monolit Remote MRX, som installeras vid varje belysningspunkt. MRX-enheten är anpassad för enkel och snabb installation inuti stolpen i anslutning till säkringen. Den använder elnätet för att kommunicera med basenheten.

MRX-enheten kopplas in på fas och nolla innan lampan. Den mäter ström, spänning, fasvinkel och drifttid samt att den kan skicka larm om lampan blinkar eller slocknar. Varje dygn rapporterar enheten sina genomsnittsmätningar till det överordnade systemet.

Beroende på version, kan MRX-enheten även styra belysningen. Det enklaste är på och av. Men det finns även möjlighet till effektreducering genom spänningssänkning från 230V till 190V.

Bild på installation inuti stolpe.

Entreprenör: Wilhelmsen Technical Solutions AB i samarbete med Svevia som tillhandahöll TMA.
Projektledare på Wilhelmsen: Raymond Paulsson
Försöksledare Trafikverket: Lars Olling