Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Om projekt Smart belysning

Här hittar du bakgrundsinformation om projektet Smart belysning på väg.

Projektet Smart belysning på Väg, även kallat Nytt ljus är Trafikverkets projekt för att hitta det mest energieffektiva sättet att belysa våra vägar samt en modell för att nationellt samordna försök med ny teknik. Projektet löper fram till 2012-12-31 och har slutrapporterats våren 2013. Energimyndigheten är delfinansiär av projektet. Ansökan blev godkänd 2009-05-15.

Ett verksamhetsnära projekt

Projektet drivs som ett verksamhetsnära utvecklingsprojekt, vilket bland annat innebär att projektet genomförs inom den ordinarie driftorganisationens verksamhet, produkter som sätts upp sätts upp tills vidare, det vill säga så länge produkterna fungerar tillfredsställande får de sitta kvar. Produkterna och deras funktion utvärderas enligt en gemensam rapportmall.

Kommuner är välkomna att bidra till projektets kunskapsutveckling genom egna försök som rapporteras på samma sätt. Försök inom projektet utgör underlag, dels för djupare vetenskaplig undersökning där det är intressant, dels i förberedelser till upphandling i större skala.

Projektmålet som det formulerats

”Målet med projektet för Vägverket är att utveckla riktlinjer och rekommendationer om olika nyare alternativa, icke etablerade, belysningstekniker för belysning för potentiella köpare och beställare. Dessa riktlinjer kommer att baseras på praktiska erfarenheter med tillgängliga demonstrationer för potentiella köpare att besöka och lära av.”

Projektets mål är även att öka och sprida kunskaper och driva på den tekniska utvecklingen i samarbete med producenter och andra beställare för att energieffektivisera driften av utomhusbelysning, samtidigt som livscykelkostnaderna minskar.

Vårt bidrag till EU-projekt

Projektet utgör även Trafikverkets bidrag i EU-projektet ESOLI, som ingår i programmet Intelligent Energi Europa (IEE, se även www.esoli.org/ ) och pågår 2010-2013. Syftet med detta projekt är att minska kostnader och miljöbelastning för väg- och järnvägsbelysning.

Vid projektets utgång skall det finnas en plan för hur Trafikverkets sammanlagda elförbrukning för utomhusbelysning skall minska med hälften fram till 2016, jämfört med 2009 års nivå.