Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikverkets avtal för destruktion av spårodugliga träsliprar

Vi har ramavtal med tre olika aktörer för destruktion av spårodugliga träsliprar. Här kan du ladda ner de avtalsdokument och anmälningsblanketter du behöver när du ska avropa de olika aktörerna.

Trafikverket har ramavtal med Solör Bioenergi Recycling i Trollhättan, Tekniska verken i Kiruna samt Rundvirke Poles i Kälarne för destruktion av spårodugliga träsliprar. I ramavtalen ingår mottagande och destruktion av träsliprar. I avtalet med Solör ingår även möjlighet att avropa transport av sliprar med lastbil och tåg. Syftet med ramavtalen är att Trafikverkets spårodugliga träsliprar ska tas om hand på ett rationellt sätt med tanke på såväl totalkostnad inklusive transporter samt miljöpåverkan.

Under respektive rubrik nedan hittar du samtliga avtalsdokument och där framgår hur avtalen används, prisuppgifter samt den anmälningsblankett som ska användas.

Ramavtalen ger de kontrakterade företagen rätt till samtliga spårodugliga träsliprar som tas ur Trafikverkets spår inom respektive geografiskt område. De geografiska områdena är Trafikverkets investeringsdistrikt. En karta över investeringsdistrikten hittar du under rubriken Solör Bioenergy Recycling nedan. För distrikt Nord, där tre mottagare är kontrakterade, gäller att vi ska välja den mottagningsplats som är mest ekonomiskt gynnsam för det enskilda projektet.

Befästningsplattor av typen Hey-back demonteras av alla tre mottagarna och skickas därefter till Materialservice för återanvändning. Plattorna är en kritisk komponent i försörjningen av nya träsliprar. Inga plattor av denna typ ska därför demonteras inför avtransport till destruktion.

Avtalen gäller till och med 31 december 2018. Även museijärnvägar i Sverige kan avropa på dessa ramavtal.

Inför 1 januari 2019 pågår ny upphandling, även denna gång fördelad på fem geografiska distrikt. Innehållet är detsamma och transport kommer att vara möjligt att avropa för alla geografier. De nya kontrakten planeras vara tecknade i augusti 2018.

För frågor, se kontaktuppgifter under Kontakta oss.

Ramavtalet med Solör Bioenergi Recycling AB gäller för följande distrikt:

  • Distrikt Syd
  • Distrikt Väst
  • Distrikt Stockholm/Öst
  • Distrikt Mitt
  • Distrikt Nord

Ramavtalet med Kiruna tekniska verken gäller för följande distrikt:

  • Distrikt Nord

Ramavtalet med Rundvirke Poles i Kälarne gäller för följande distrikt:

  • Distrikt Nord