Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Om projektet elvägar

Trafikverket, Vinnova och Energimyndigheten upphandlar kunskapsunderlag avseende elvägar för tunga fordon. Elvägsprojektet är den största pågående förkommersiella upphandlingen i Europa.

En förkommersiell upphandling är en metod som används när syftet med upphandlingen är att få ett kunskapsunderlag eller resultat av forskning istället för en kommersialiserad produkt som är fallet i traditionella upphandlingar.

Syftet med projektet

Syftet med projektet är att skapa ett kunskapsunderlag för beslut om eventuell fortsatt utveckling och implementering av elvägar för tunga fordon (upp till 60 ton) i det svenska vägtransportsystemet. Detta ska leda fram till att utveckla och tillämpa kunskap och lösningar i samverkan mellan industri, akademi och myndigheter. För att få fram det önskade kunskapsunderlaget ska två demonstrationsanläggningar baserade på två olika tekniker byggas och testas på varsin vägsträcka i Sverige. Trafikverket beslutade i samråd med Vinnova och Energimyndigheten i början av juni 2015 att två deltagare ska få testa varsin lösning för elvägar. Försöken beräknas vara avslutade 2018.

Trafikverket är projektledare och samarbetar med Energimyndigheten och Vinnova. Tillsammans delfinansierar de tre myndigheterna projektet med totalt cirka 123 miljoner kronor. De två deltagarna står själva för resten av finansieringen.

Två olika tekniker testas

De två deltagarna är E-Road Arlanda och Region Gävleborg. E-Road Arlanda ska i närheten av Arlanda testa en teknik som innebär att en elskena i vägbanan driver och laddar fordonet under resan Region Gävleborg ska utanför Sandviken testa en teknik som innebär att en strömavtagare på lastbilshyttens tak matar ner strömmen till en elhybridmotor i lastbilen. Dessa två deltagare ansågs ha de lösningar som bäst kan ge projektet det förväntade kunskapsunderlaget till ett rimligt pris.

Bakgrunden till projektet

Försöket ligger i linje med regeringens mål om en energieffektiv och fossilfri fordonsflotta till 2030 och ska bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft. Tunga fordon står för mellan 20 procent och 23 procent av vägtransportsystemets energianvändning. Så gott som all trafik med tunga fordon drivs med fossila bränslen. Det är osäkert i vilken omfattning den begränsade tillgången till biodrivmedel i framtiden kan prioriteras för den tunga vägtrafiken. Elvägar är ett koncept som utvecklats betydligt under de senaste åren. Teknikerna är nu så pass mogna att några av dem kommer att kunna demonstreras eller implementeras runt om i världen under de närmaste åren. Förutom att det är ett sätt att utveckla miljösmarta transporter, så utnyttjar elvägar också det befintliga vägnätet.

Mer om den förkommersiella upphandlingen

Elva deltagare anmälde sitt intresse för att utveckla elvägar i upphandlingens första skede 2013. De fyra deltagare som sedan gick vidare har genomfört var sin detaljprojektering av en demonstrationsanläggning och två av dem ska nu bygga teststräckor med syftet att få fram det kunskapsunderlag som Trafikverket efterfrågar.

Projektet genomförs i följande steg:

  • Fas 0 – intresseansökan: Intresserade företag bjöds in genom en offentligt publicerad annons och fick möjlighet att lämna en intresseansökan om att få delta i efterföljande förkommersiella upphandling.
  • Fas 1 – idébeskrivning: De deltagare som kvalificerade sig från fas 0 bjöds in att delta i den förkommersiella upphandlingen och få del av förfrågningsunderlaget.
  • Fas 2 – detaljprojektering: De deltagare vars idébeskrivning godkändes i fas 1 fick teckna avtal avseende detaljprojektering i fas 2 och eventuellt fortsatt avtalsförhållande avseende upprättande av demonstration i fas 3.
  • Fas 3 – upprättande av demonstration: De deltagare vars detaljprojektering godkänts fortsätter sitt avtal med att upprätta en demonstrationsanläggning för att projektet ska få det önskade kunskapsunderlaget. Försöken beräknas vara avslutade 2018.