Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikverkets kvalificeringssystem - TransQ

När Trafikverket upphandlar enligt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) kan vi använda ett kvalificeringssystem, TransQ.

Det är endast vid upphandlingar över tröskelvärdena som Trafikverket använder sig av kvalificeringssystemet TransQ. TransQ är ett internetbaserat leverantörsregister och kvalificeringssystem som drivs av företaget Achilles på uppdrag av de ledande nordiska transportorganisationerna.
Tabell över Tröskelvärden.

Genom att använda TransQ får vi en snabbare och effektivare upphandlingsprocess, eftersom de leverantörer som finns med i TransQ är kontrollerade och godkända som leverantörer till Trafikverket.

När kvalificeringssystemet används väljer Trafikverkets upphandlare ut de leverantörer som får tillgång till förfrågningsunderlaget. Valet görs från de kategorier i TransQ som bäst passar in på den vara, tjänst eller entreprenad som ska upphandlas. 

En årlig administrativ avgift tas ut för att vara registrerad i TransQ.

Att Trafikverket använder TransQ för upphandlingar över tröskelvärdet annonseras en gång per år i en allmänt tillgänglig databas i Sverige och i EU-databasen TED. I annonsen finns en lista på alla varor, tjänster och entreprenader som vi kan tänkas upphandla.

En normal kvalificeringsprocess för en nyregistrerad leverantör tar upp till fyra veckor från beställning till kvalificering.