Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Personalliggare i byggbranschen

Här kan du läsa om vad Trafikverket har beslutat kring hantering av elektronisk personalliggare och tillämpning av den nya lagen som trädde i kraft 1 januari 2016.

Trafikverket välkomnar den nya lagen om elektronisk personalliggare. Den är en viktig del i arbetet med att motverka förekomsten av svartarbete och att främja en sundare konkurrens inom byggbranschen.

Trafikverkets ställningstagande kopplat till lagen

Lagstiftningen ger oss som byggherre möjlighet att helt överlåta våra skyldigheter till entreprenör, vilket Trafikverket har beslutat att göra. Det gör vi genom kravställning i våra upphandlingar. Det innebär att entreprenören utöver det direkta lagkravet för dem själva (bland annat föra in uppgifter i personalliggaren) också ska göra bygganmälan hos Skatteverket, skaffa teknisk utrustning för hantering av personalliggaren med mera.

Hur överlåter vi byggherrens ansvar till entreprenören?

För kommande upphandlingar har vi skrivit in det i våra kontraktsmallar. Entreprenader som pågick vid årsskiftet och som slutbesiktigas senast 2016-06-30 omfattas inte (enligt Skatteverkets övergångsbestämmelse). I övriga entreprenader kommer införhandling att ske snarast med enskilda entreprenörer.

Krav på ID06

Trafikverket har utifrån såväl den nya skattelagstiftningen som av arbetsmiljö- och säkerhetsskäl beslutat att ID06 ska användas på alla byggarbetsplatser inom Trafikverket enligt "ID06 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och elektronisk personalliggare". Kravet gäller såväl entreprenören som övriga som är verksamma på byggarbetsplatsen som t.ex. konsulter och Trafikverkets egen personal.