Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lagar, regler och förordningar

Trafikverket genomför upphandlingar enligt de lagar som finns på området för statliga myndigheter.

Trafikverket verkar inom den klassiska sektorn (vägrelaterad verksamhet) och försörjningssektorerna (järnvägsrelaterad verksamhet). Detta medför att vi kommer att genomföra våra upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) eller lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Vilken av lagarna som kommer att användas beror på om det är väg- eller järnvägsrelaterad verksamhet som ska upphandlas.

Övriga lagregler av betydelse för Trafikverkets upphandlingsverksamhet

Alla länkarna nedan öppnas i nytt fönster.

Offentlighet och sekretesslagen (2009:400)
Konkurrenslagen (2008:579)
Förordning om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt (2006:260)
Förordning om statlig inköpssamordning (1998:796)
Diskrimineringslagen (2008:567)
Förvaltningslag (1986:223)

Konkurrensverket utövar tillsyn över den offentliga upphandlingen enligt LOU och LUF. Mer om offentlig upphandling och regelverket på Konkurrensverkets webbsida.