Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Viten vid arbetsplatskontroller

Inom Trafikverket pågår ett arbete med att ta fram en ny vitesmodell för brister som påträffas vid arbetsplatskontroller.

Som ett led i det arbetet har nya kontrollrutiner tagits fram där konstaterade brister inte längre graderas. Där konstaterad brist tidigare graderades som en tvåa eller en trea kommer brister fortsättningsvis att begränsas till bedömningen om det som har kontrollerats uppfyller kraven eller om brist föreligger.

I befintliga kontrakt kommer detta att tillämpas på så sätt att brister som tidigare graderades som treor är vitesbelagda på samma sätt som tidigare. Brister som graderades som tvåor kommer inte längre att vara vitesbelagda när de först upptäcks. Vitesmodellen följer därigenom endast den översta raden i den tidigare vitesmatrisen, bifogas.

Det är dock fortfarande obligatoriskt att följa även krav för vilka en brist normalt graderas som en tvåa. Trafikverkets kontrollanter kommer att utföra kontroller även avseende brister som graderades som en tvåa och anteckna en kommentar men utan att rapportera bristen för vite. På den checklista som används kommer detta att utryckas med fritext under rubriken kommentar. I likhet med tidigare regler gäller att en brist som hade graderats som en tvåa och som inte har åtgärdats till nästa kontrolltillfälle innebar att bristen rapporteras för vite motsvarande en trea.

Nya kontrakt är upphandlade med en vitesmodell där brist som påträffas vid arbetsplatskontroller ger vite motsvarande en andel av kontraktssumman. Dessa kontrakt omfattas inte av ovan beskriven övergångsregel.

Bedömning i ny checklistaMotsvarande i tidigare checklistaSka vitesbeläggas enligt matrisen
JA 1:a NEJ
JA, med kommentar ~2:a NEJ
NEJ 3:a JA

 

Vitesmatris
Endast antal "Nej" är vitesgrundande (maximalt 10 stycken), enligt tabell nedan
Antal 2:orAntal "Nej" (tidigare 3:or)
 012345678910
0 0 5000 15 000 25 000 35 000 45 000 55 000 65 000 75 000 85 000 95 000
1 0 5000 15 000 25 000 35 000 45 000 55 000 65 000 75 000 85 000 95 000
2 0 5000 15 000 25 000 35 000 45 000 55 000 65 000 75 000 85 000 95 000
3 5000 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000
4 5000 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000
5 5000 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000
6 5000 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000
7 5000 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000
8 5000 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000
9 10 000 15 000 25 000 35 000 45 000 55 000 65 000 75 000 85 000 95 000 105 000
10 15 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 110 000
11 20 000 25 000 35 000 45 000 55 000 65 000 75 000 85 000 95 000 105 000 115 000
12 25 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 110 000 120 000
13 30 000 35 000 45 000 55 000 65 000 75 000 85 000 95 000 105 000 115 000 125 000
14 35 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 110 000 120 000 130 000
15 40 000 45 000 55 000 65 000 75 000 85 000 95 000 105 000 115 000 125 000 135 000