Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bullerdämpande asfalt läggs av entreprenör. Foto: Kerstin Ericsson

Arbetsrättsliga krav på leverantörer vid upphandling

Trafikverket ställer arbetsrättsliga krav i upphandlingar. Kravet omfattar minimilön och andra minimivillkor på de områden som avses i 5 § Utstationeringslagen (SFS 1999:678). Kraven gäller hela leverantörskedjan.

Trafikverket ställer även krav på att varor och tjänster har producerats under förhållanden som är förenliga med:

  • ILO:s åtta kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och föreningsfrihet samt organisationsrätt
  • FN:s barnkonvention, artikel 32
  • den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet
  • den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet.

Även här gäller kravet hela leverantörskedjan.

Som leverantör till Trafikverket kommer ni att bli ombedda att redovisa för hur ni arbetar med att uppfylla de arbetsrättsliga villkoren. Det kan ske på olika sätt. Till exempel vid olika typer av möten, via en självskattningsblankett eller via en revision.

Självskattningsblanketten skickar du till oss när vi efterfrågar den. Blanketten finns här nedan under Redovisningsblankett. I blanketten kan du läsa om vilken information vi efterfrågar.

Syftet är att motverka lönedumpning och svartarbete och därigenom säkerställa schyssta villkor och en rättviskonkurrens i anläggningsbranschen.