Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Miljökrav i entreprenader

Här hittar du de miljökrav som gäller i entreprenader som beställs av Stockholm, Göteborg, Malmö eller Trafikverket, både gemensamma och kompletterande krav. Kraven handlar om miljöpåverkan vid entreprenadens genomförande.

Stockholm, Göteborg, Malmö och Trafikverket har tillsammans tagit fram gemensamma miljökrav och vägledning till kraven för entreprenader. För entreprenader där Trafikverket är beställare har vissa anpassningar av kraven gjorts. Utöver de kraven kan objektsspecifika krav tillkomma.

Miljökrav där Trafikverket är uppdragsgivare

Miljökrav för upphandlingar påbörjade efter 1 april 2012

Riktlinje - Generella miljökrav vid entreprenadupphandling, TDOK 2012:93 (pdf-fil, 133 kB, öppnas i nytt fönster)

Den här riktlinjen ligger till grund för Trafikverkets krav i entreprenadupphandlingar. Kraven finns i Trafikverkets förfrågningsunderlag.

Generella undantag från miljökrav

Utdrag från beslut i maj 2015 om generellt undantag från miljökrav rörande syntetiska dieselbränslen (pdf-fil, 289 kB, öppnas i nytt fönster)

Miljökrav för entreprenader påbörjade före 1 april 2012

För vägprojekt
Miljökrav 2006:105 (webbutiken)

För järnvägsprojekt
Handling 7.1 Generella systemkrav (pdf-fil, 47 kB, öppnas i nytt fönster)
Handling 7.3 Generella miljökrav - entreprenader (PDF-fil, 65 kB, öppnas i nytt fönster)
Investering och Stora projekt: Objektspecifika miljökrav på bränslen, fordon och arbetsmaskiner vid upphandling av entreprenader och tjänster i storstadsområden (Wordfil, 216 kB, öppnas i nytt fönster)