Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nya utbildningstillfällen – grundutbildning för företagsanvändare

Företagsanvändare är en kundgrupp som erbjuds att själv lägga mer tid på sin ansökan genom att göra avancerade ansökningar i vår e-tjänst Trix. Sättet att arbeta är uppskattat av de cirka 150 företag vi har avtal med i dagsläget.

Företagsanvändare har stora möjligheter att påverka sina egna ärenden då de genom avancerade ansökningar kan göra egna färdvägar och kontroll av restriktioner och broar. Man lägger ner mer tid på sina ansökningar men de behandlas snabbare av Trafikverket.

För alla företagsanvändare ingår en grundläggande endagsutbildning, vilken är kostnadsfri.

Som företagsanvändare är det viktigt att du har god datorvana, eftersom du själv ska utföra flera rutiner för att förbereda din avancerade ansökan innan den skickas in till Trafikverket via systemet Trix. Efter utbildningstillfället tilldelas du en handledare från Trafikverket i 3-6 månader, efter det att ett avtal har slutits. Under denna tid förutsätts det att du är aktiv och använder systemet, annars sägs avtalet upp och behörigheten tas bort. Det är viktigt att du följer de rutiner som finns när du förbereder ärendet i Trix, annars kommer det att returneras till dig för komplettering.

Vi tar gärna emot fler medarbetare från redan befintliga företagsanvändare. Tänk på att utbildningen är personlig och endast de personer som gått utbildningen får möjlighet att skicka in avancerade ansökningar.

Angående FAV-avtalets varaktighet och villkor för uppsägning

Avtalet gäller tills vidare från dagen då båda parter har undertecknat avtalet om inget annat anges.

Trafikverket och företaget har rätt att säga upp avtalet med en månads uppsägningstid.

Trafikverket har också rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan och därmed stänga av företaget från avancerad ansökan i Trix om företaget inte följer villkoren i avtalet eller på annat sätt missköter sig. Det gäller även om företaget lämnar oriktiga uppgifter i en ansökan eller det kommer till Trafikverkets kännedom att företaget har utfört en transport utan ett giltigt dispensbeslut. Fråga om eventuell ny tillgång till avancerad ansökan i Trix efter en uppsägning av avtalet prövas av Trafikverket tidigast 90 dagar efter uppsägningen.

Utbildningstillfällen 

Med anledning av Coronaviruset är FAV-kurserna för 2020 inställda. Nya kurser planeras till våren 2021. Vi återkommer med datum.

Vill du veta mer eller vill ditt företag bli företagsanvändare, kontakta Ida Malmqvist, se kontaktuppgifter under Kontakta oss högre upp på sidan.