Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vägar och gators utformning (VGU)

Trafikverket tar fram regler för vägar och gators utformning, VGU. Reglerna används vid all projektering av statliga vägar. Det nuvarande regelverket gäller från och med 1 januari 2021.

Reglerna är anpassade till olika entreprenadformer och används vid både nybyggnad och större ombyggnader. VGU bidrar, på sikt, till att trafiken kommer fram på ett smidigt och säkert sätt.

Reglerna är obligatoriska för arbeten på statliga vägar. För övriga väghållare är VGU enbart vägledande och inte kravställande. VGU kan dock, och får, användas som kravdokument vid upphandling av projektering för andra vägar än de statliga.

Reviderade dokument som gäller från 1 januari 2021

Regelverket består av separata krav- och rådsdokument. Trafikverket har reviderat Krav och Råd för vägars och gators utformning (publikation 2021:001, publikation 2021:002, publikation 2021:003) som ska åberopas i kontrakt från och med 2021-01-01. Publikation 2020:029, publikation 2020:030 och publikation 2020:031 upphör därmed att gälla i nya projekt.

Pågående projekt får använda tidigare kontrakterade versioner av VGU.

Pågående projekt får dock fortsätta tillämpa tidigare kontrakterade versioner av VGU, där upphandling av detaljprojektering eller byggande genomförts före 2021-01-01. Det gäller även för de projekt där vägplan lämnats för fastställelse före 2021-01-01, liksom i de fall upphandling eller framtagande av vägplan påbörjats före 2021-01-01.

I VGU, ingår förutom krav och råd, även begrepp/termer, förkortningar och grundvärden samt vägmarkeringsritningar.

Du hittar publikationerna samt VGU-guider i Trafikverkets DiVA-portal.

Ny utgåva av VGU-guiden

VGU-guiden Utformningsprocess är en renodlad processhandbok med tydliga metodbeskrivningar och hänvisningar till Vägars och gators utformning, VGU. Den ger även stöd i tidigare planeringsskeden, med bland annat val av trafikteknisk standard.

Guiden beskriver både den statliga och kommunala processen vid väg- och gatuutformning och har tagits fram av Trafikverket och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

VGU-guiden vänder sig till alla i branschen som i olika skeden deltar i utformningsprocessen för en väg eller gata. Exempel på användare är projektledare, väg- och gatuprojektörer, trafikplanerare, konsulter och andra som utformar väg- och gaturum, såväl i tätort som i landsbygd.

Den nya utgåvan är uppdaterad utifrån den senaste versionen (2021) av VGU. Handboken är en uppdatering av utgåvan från 2016. Den kommunala VGU-guiden från 2015 har utgått och dess innehåll är inarbetat i den nya, nu gällande, VGU-guiden.

Del två av guiden beräknas vara klar till årsskiftet 2021/2022

Guiden består av två handböcker – dels denna handbok om utformningsprocessen och dels en med stödjande kunskap. Delen ”Stödjande kunskap” håller på att uppdateras och beräknas vara klar till årsskiftet 2021/2022.