Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

När det gäller belysning och trafiksäkerhet har fokus flyttats från fordonen till de oskyddade trafikanterna.

Belysning vid vägar och järnvägar

Belysning vid statliga vägar och järnvägar ska bidra till trafiksäkerhet och säkerhet. Belysningsanläggningar vid statlig väg ägs och underhålls av Trafikverket. Det finns även anläggningar som kommuner äger och underhåller.

Väg

Trafikverkets belysningsanläggningar ska vara funktionella, energieffektiva och säkra och finnas där de ger mest nytta. Belysningen underhålls och ses kontinuerligt över utifrån gällande krav.

Trafikverkets grundprincip för belysning vid väg är att det ska finnas god belysning där det behövs för att öka trafiksäkerheten i tillräcklig omfattning (enligt VGU). Oavsett varför en belysningsanläggning finns ska den inte försämra trafikfunktionen eller trafiksäkerheten längs med vägen, vilket kan vara fallet med en sliten och äldre anläggning. Andra kriterier för när belysning kan ordnas är trygghet, tillgänglighet och gestaltning.

Järnväg

Belysningen vid järnväg har antingen till syfte att förbättra arbetsmiljön för dem som arbetar i spåret, motverka skadegörelse eller göra resenärernas miljö trygg och tillgänglig. Anläggningarna underhålls och ses kontinuerligt över utifrån gällande krav.

Energiförbrukning

Trafikverkets belysningsanläggningar är, som alla belysningsanläggningar i offentliga miljöer, en stor elenergiförbrukare. Mer än 90 procent av miljöpåverkan och 80–90 procent av driftskostnaderna i en belysningsanläggning utgörs av energiåtgången under tiden som anläggningen används.

Belysningshandboken tillfälligt borttagen

Belysningshandboken är tillfälligt borttagen eftersom den innehöll felaktiga hänvisningar. I väntan på en uppdaterad version hänvisar vi istället till VGU. Vi planerar att ha en uppdaterad belysningshandbok på plats i slutet av 2021.