Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tända gatlampor och mörka moln.

Bakgrund – kommunal belysning vid statlig väg

Vägbelysningsanläggningar vid statliga vägar ägs även av kommuner. En del av dessa belysningsanläggningar har ett stort behov av underhåll.

I oktober 2017 kom SKL (nuvarande SKR, Sveriges kommuner och regioner) och Trafikverket överens om en övergripande inriktning för hur kommunal belysning på statlig väg ska ägas och förvaltas. Inriktningen innebar att Trafikverket, på sikt, skulle ta ett större ansvar för drift och underhåll av belysning längs med statliga vägar. Syftet med inriktningen var att få ett enhetligt ägande så att en bättre standard kan uppnås när det gäller underhåll, säkerhet och klimatpåverkan.

Vägbelysning där den ger mest nytta för trafiksäkerheten

Vi använder gemensamma kriterier (VGU) för att bedöma var belysningen gör mest nytta; tätort, detaljplan, genomfartsväg, oskyddade trafikanter, gång- och cykelpassager, pendlingshållplatser, viss trafikmängd. När det gäller trafiksäkerhet har fokus förflyttat sig från fordonen till oskyddade trafikanter. Vår kunskap om var belysningen ger mest nytta för trafiksäkerheten har ökat och fordonens belysning har blivit allt bättre.

Bidrar till hållbarhet och minskade kostnader

Mer renodlade ägarförhållanden ger bättre förutsättningar för underhåll och kostnadseffektivitet. Belysning behöver bytas ut både av underhålls-, säkerhets- och miljömässiga orsaker. Utrustning och material som lampor ska fylla dagens krav när det gäller miljö och energi. Så sammantaget bidrar översynen, över tid, till trafiksäkerhet, hållbarhet och kostnadseffektivitet.

Pilotstudie i samarbete med 17 kommuner

Under 2018 och 2019 genomförde Trafikverket i samarbete med 17 kommuner en pilotstudie inför en översyn av kommunala belysningsanläggningar vid statliga vägar. Målet var att ta fram en metodik samt en konsekvensbedömning.

I pilotstudien ingick Arvika, Boden, Båstad, Härnösand, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, Linköping, Malung/Sälen, Motala, Mölndal, Simrishamn, Sundsvall, Torsby, Härjedalens kommun, Norrtälje och Årjäng.

Så fortsätter arbetet med belysningsfrågan

  • Från 2020 planerar Trafikverket långsiktigt med att ta fram belysningsplaner för det statliga vägnätet.
  • Arbetet sker i samverkan med kommuner.
  • Belysningen på en stor del av lågtrafikerade vägnätet kan stå kvar trots att den saknar den högre standard som föreskrivs i VGU. Förutsättningen är att stolparna inte är skadade eller har elsäkerhetsbrister. Detta görs möjligt genom att Trafikverket reviderar styrdokumentet TDOK 2012:1135.

Långsiktigt arbete med belysning i samverkan med kommunerna