Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vägar och gators utformning, VGU

Tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting har Trafikverket tagit fram en ny version av regler för vägars och gators utformning, VGU. Ny version 26 juni 2015.

Trafikverket har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram en ny version av regler för Vägars och Gators utformning (VGU). Arbetet bygger på hittillsvarande VGU, som också det var dokument som tagits fram gemensamt av SKL och Trafikverket. Reglerna är obligatoriska att användas inom Trafikverket. För kommunerna är VGU ett frivilligt och rådgivande dokument.

Reglerna är anpassade till Trafikverkets regelverksstruktur, med följande nivåindelade dokumenttyper:

  • Myndighetsföreskrift, författningar som gäller för alla väghållare.
  • Övergripande krav, krav på samhällsnytta, systemstandard och livscykelkostnader, oftast ställda på en funktionell nivå. Trafikverket ställer alltid dessa krav på de egna anläggningarna.
  • Krav, denna dokumenttyp innehåller krav som åberopas i kontrakt, och används för upphandling av planering, projektering, byggande, underhåll och drift.
  • Råd, denna dokumenttyp innehåller råd om hur krav tolkas och tillämpas.

Krav- och Rådsdokumenten ska användas som underlag vid upphandling av projekteringsuppdrag och totalentreprenader och åberopas i kontrakt för dessa.

VGU kommer fortsatt att användas som samlande beteckning för styrande dokument inom vägars och gators utformning. Hit hör dokumenten:

  • Krav för Vägars och gators utformning, version 2, Publikation 2015:086
  • Råd för Vägars och gators utformning, version 2, Publikation 2015:087 inklusive Vägmärken del 1, Publikation 2015:088 och Vägmärken del 2, Publikation 2015:089
  • Vägars och gators utformning, version 2, Begrepp och grundvärden, Publikation 2015:090

 

Dokumenten gäller från och med 2015-06-26. VGU, Vägar och gators utformning VV Publikation 2012:179, Publikation 2012:180, Publikation 2012:181 och publikation 2012:199 upphör härmed att gälla för projekt med kontraktsdatum efter 2015-06-26.

 

TRV 2017:25870 Krav för vägar och gators utformning – Supplement 1
De avsnitt och texter som anges i detta supplement ersätter motsvarande delar i Trafikverkets publikation 2015:086, Krav för vägar och gators utformning, version 2, (VGU). Supplementet gäller från och med 2017-04-01. Rubrikindelning i supplementet följer samma struktur som den i VGU.

VGU, Krav för vägar och gators utformning, version 2, TrV Publikation 2015:086 får dock fortsätta att tillämpas i sin helhet i de projekt där upphandling av detaljprojektering eller byggande genomförts före 2017-04-01, för de projekt där vägplan lämnats för fastställelse före 2017-04-01, liksom i de fall då upphandling eller framtagande av vägplan påbörjats före 2017-04-01.

VGU Krav för vägars och gators utformning - Supplement 1 ver 1.0 (PDF-fil, 723 kB, öppnas i nytt fönster)

TRV 2017:25872 Råd för vägar och gators utformning – Supplement 1
De avsnitt och texter som anges i detta supplement ersätter motsvarande delar i Trafikverkets publikation 2015:087, Råd för vägar och gators utformning, version 2, (VGU), inklusive Vägmärken del 1, Publikation 2015:088 och Vägmärken del 2, Publikation 2015:089. Supplementet gäller från och med 2017-04-01. Rubrikindelning i supplementet följer samma struktur som den i VGU.

VGU, Råd för vägar och gators utformning, version 2, TrV Publikation 2015:087, inklusive Vägmärken del 1, Publikation 2015:088 och Vägmärken del 2, Publikation 2015:089 får dock fortsätta att tillämpas i sin helhet i de projekt där upphandling av detaljprojektering eller byggande genomförts före 2017-04-01, för de projekt där vägplan lämnats för fastställelse före 2017-04-01, liksom i de fall då upphandling eller framtagande av vägplan påbörjats före 2017-04-01.

VGU Råd för vägars och gators utformning - Supplement 1 ver 1.0; (PDF-fil, 502 kB, öppnas i nytt fönster)

VGU, Vägar och gators utformning VV Publikation 2012:179, Publikation 2015:181, Publikation 2015:181 och Publikation 2012:199 får dock fortsätta att tillämpas i de projekt där upphandling av detaljprojektering eller byggande genomförts före 2015-06-26, för de projekt där vägplan lämnats för fastställelse före 2015-06-26, liksom i de fall då upphandling eller framtagande av vägplan påbörjats före 2015-06-26.