Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

VU94

Vägutformning 94 (VU 94) är såväl ett styrmedel som ett hjälpmedel för utformning av Vägverkets produkter & tjänster med ambitionen att garantera önskvärd kvalité.

VU 94 ska tillämpas för alla statliga investeringsobjekt och för upphandling av tjänster i vilka ingår trafiktekniska krav. Avsteg från VU 94 ska godkännas av cSV eller av den han delegerat rätten till.

VU94S är en digital utgåva i vilken supplement 1, 2, 4 och 5 inarbetats i huvudtexten. Supplement 3 - "Alternativ fyrfältsväg och sidoområde Amin" ligger som en bilaga i VU94S.

VU 94 ersätter TV 124, ARGUS, REBEL del 1, delar av TSV rapport nr 6 Vägvisningsplaner för tätort enligt stam/gren metoden och rapport nr 7 Vägvisning, TSVs markeringsritningar och andra tidigare dokument om trafiktekniska krav på vägutformning och vägutrustning.

Rättelser, förtydliganden och kompletteringar kommer hädanefter att fortlöpande att publiceras genom att nya versioner av VU94S ges ut.Frågor om VU 94:s innehåll och tillämpning besvaras av VTv.

Om VU94 på Internet

VU94 på Internet innehåller idag de dokument som finns lagrade elektroniskt. För närvarande saknas i VU94 vissa analoga ritningar, som kommer att inarbetas senare.

Om supplement

I VU94S är supplementen inarbetade i huvuddokumentet, därav namnet VU94S. Det är bara supplement 3 som inte har inarbetats i dokumentet, det ligger istället som en bilaga till VU94S. Dessutom finns alla utgivna supplement åtkomliga som egna filer (Pdf).

Alla länkar öppnas i nytt fönster.

VU 94 består av sexton delar, 1-16.

Del 1 Läsanvisning Publ. 1994:049 (pdf-fil, 51 kB)

Del 2 Dimensioneringsgrunder Publ. 1994:049 (pdf-fil, 85 kB)

Del 3 Grundvärden Publ. 1994:049 (pdf-fil, 917 kB)

Del 4 Trafikteknisk standard Publ. 1994:050 (pdf-fil, 374 kB)

Del 5 Sektion Publ. 1994:051 (pdf-fil, 1 MB)

Del 6 Linjeföring Publ. 1994:052 (pdf-fil, 1 MB)

Del 7 Korsningar Publ. 1994:053 (pdf-fil, 1 MB)

Del 8 Trafikplatser Publ. 1994:054 (pdf-fil, 1 MB)

Del 9 Sidoanläggningar Publ. 1994:055 (pdf-fil, 491 kB)

Del 10 Gång- och cykeltrafik Publ. 1994:056 (pdf-fil, 766 kB)

Del 11 Vägmarkeringar Publ. 1994:057 (pdf-fil, 120 kB)

Del 12 Vägmärken Publ. 1994:058 (pdf-fil, 402 kB)

Del 13 Trafiksignaler (Saknas)

Del 14 Vägbelysning Publ. 1994:060 (pdf-fil, 285 kB)

Del 15 Övrig vägutrustning Publ. 1994:061 (pdf-fil, 266 kB)

Del 16 Ritningar Publ. 1994:062 (pdf-fil, 75 kB)

Varje del består av flera kapitel, t ex 7.1, 7.2, 7.3 etc. Kapitlen är indelade i avsnitt t ex 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 etc. Avsnitten är i sin tur indelade i moment t ex 7.1.1.1, 7.1.1.2 och 7.1.1.3. Delarna, kapitlen och avsnittens nummer och namn framgår av innehållsförteckningen. Delarna och kapitlens nummer och namn återfinns också överst på varje sida. Den löpande pagineringen finns överst på sidan och omfattar varje del separat.

Rättelser, förtydliganden och kompletteringar kommer fortlöpande att publiceras i VU 94 - supplement X(löpnummer). Frågor om VU 94s innehåll och tillämpning besvaras av VMTt.