Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

VU94 version S-1

Detta är den första versionen av VU 94 med supplement, förkortat VU 94 S-1. Den publiceras både på Internet och i bokform.

VU 94 S-1 är en digital utgåva i vilken supplement 1, 2, 4 och 5 inarbetats i huvudtexten. Supplement 3 Alternativ fyrfältsväg och sidoområde Amin ligger som en bilaga i VU 94 S-1. Rättelser, förtydliganden och kompletteringar kommer hädanefter publiceras genom att nya versioner av VU 94 ges ut.
 
VU 94 S-1 ersätter tidigare originaldelar och supplement i VU 94. Nästa revidering av VU 94 kommer att publiceras som en komplett VU 94 S-2 tillsammans med ett revideringsdokument. Det senare definierar skillnaderna mellan VU 94 S-1 och VU 94 S-2. I VU 94 kommer inga ändringsmarkeringar att göras.
 
I tabellen in under finns varje del av VU 94 S-1 för sig med tillhörande kapitel. Det finns även möjlighet att se alla kapitel i en del samlade genom att välja den länk som heter Del x.pdf. Den ligger efter det sista kapitlet på varje del (se exempel nedan). Då kan du ladda hem en fil för varje del och skriva ut på din skrivare.

Alla länkar öppnas i nytt fönster.

Kapitel och Rubrik

Del 1 Läsanvisning Publ. 2001:122 (pdf-fil, 612 kB)

Del 2 Dimensioneringsgrunder Publ. 2001:122 (pdf-fil, 664 kB)

Del 3 Grundvärden Publ. 2001:122 (pdf-fil, 5 MB)

Del 4 Trafikteknisk standard Publ. 2001:122 (pdf-fil, 1 MB)

Del 5 Sektion Publ. 2001:122 (pdf-fil, 7 MB)

Del 6 Linjeföring Publ. 2001:122 (pdf-fil, 4 MB)

Del 7 Korsningar Publ. 2001:122 (pdf-fil, 3 MB)

Del 8 Trafikplatser Publ. 2001:122 (pdf-fil, 3 MB)

Del 9 Sidoanläggningar Publ. 2001:122 (pdf-fil, 2 MB)

Del 10 Gång- och cykeltrafik Publ. 2001:122 (pdf-fil, 1 MB)

Del 11 Vägmarkeringar Publ. 2001:122 (pdf-fil, 864 kB)

Del 12 Vägmarken Publ. 2001:122 (pdf-fil, 3 MB)

Del 13 (Saknad)

Del 14 Vägbelysning Publ. 2001:122 (pdf-fil, 1 MB)

Del 15 Övrig vägutrustning Publ. 2001:122 (pdf-fil, 1 MB)

Del 16 Ritningar Publ. 2001:122 (pdf-fil, 1 MB)

Bilaga: Supplement 3-4 F-väg Publ. 2001:122 (pdf-fil, 3 MB)

I VU 94 S-1 saknas flera ritningar från VU 94. Dessutom har körspårsmallarna och körspår i ritningsformat ersatts med VU PC 2 Körspår. Standardritningarna har utgått ur VU 94. Ett antal korrekturrättelser och andra smärre ändringar har gjorts relativt VU 94 och tidigare supplement.

VU 94 S-1 kommer även att ges ut i lösbladsformat.

I de ursprungliga pdf-filerna har tecknen < och > i vissa fall oavsiktligt ändrats till =. Detta har åtgärdats 2002-04-16.