Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Dimensioneringsgrunder

Det här är en del av VGU utgiven 2004-05 (VV Publikation 2004:80, ISSN 1401-9612). Den gällde fram till 6 november 2012.

Publikation Vägars och gators utformning (VGU) ger råd om utformning för såväl statliga som kommunala vägar och gator. Ambitionen är att utformningen ska styras av förutsättningarna på platsen oberoende av om stat eller kommun är väghållare.

Arbetet med utformningen i det aktuella projektet har normalt föregåtts av en övergripande trafikplanering som för tätorter förutses ske enligt handboken Trafik för en attraktiv stad (TRAST) och för landsbygden av den ekonomiska och fysiska långtidsplaneringen.

Som resultatet av hanteringen av trafikfrågor enligt handboken TRAST överförs en gaturumsbeskrivning till detaljprojekteringen och som sedan används som ingångsvärden i VGU. Dessa består av:

  • Gatans eller vägens karaktär
  • Nättillhörighet för: Biltrafik, Cykeltrafik, Gångtrafik, Kollektivtrafik, Utryckningstrafik, Godstrafiknät
  • Referenshastigheter: VR Gångfart, 30, 50/30, 50, 70/50, 70, 90, 110
  • Egenskaper som utgörs av kompletterande beskrivningar av önskade kvaliteter

Dokument

Alla länkar öppnas i nytt fönster