Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Grundvärden

Det här är en del av VGU utgiven 2004-05 (VV Publikation 2004:80, ISSN 1401-9612). Den gällde fram till 6 november 2012.

Hur beter sig trafikanten? Vad har hon/han för förmåga/prestanda? Hur ska vi ta hänsyn till att trafikanterna blir allt äldre? Vilka krav ställs på på trafikmiljön för att den ska vara tillgänglig och säker för barn? Vad klarar fordonen och hur ser de ut?

Hur påverkas trafikanternas beteende av vägutformning, trafikmiljö och trafikregler? Olika funktionshinder, framför allt bland gående och cyklister, påverkar också förmågan. Många av dessa frågor - faktorer - beskrivs med grundvärden i VGU. De indelas i grundvärden för trafikmiljön, gående, cyklister, fordon, förare och passagerare.

Exempel på funktionskrav:

Sikten längs en väg ska medge att en personbil som färdas med vägens referenshastighet kan bromsas med viss säkerhetsmarginal inför ett föremål (siktobjekt) på vägbanan.

Dokument:

Alla länkar öppnas i nytt fönster.