Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Linjeföring

Det här är en del av VGU utgiven 2004-05 (VV Publikation 2004:80, ISSN 1401-9612). Den gällde fram till 6 november 2012.

Linjeföringen för en väg/gata är den kombination av geometriska element i plan och profil, som definierar vägens/gatans läge i omgivningen.

Vägens linjeföring, typsektion och vägutrustning samt vägens anpassning till terräng och omgivning skapar siktförhållanden och väg/gaturum, vilka tillsammans ger ramar för trafikanternas beteende.

I all väg- och gatuutformning är samspelet mellan plan och profil väsentlig. Det är därför nödvändigt att studera de effekter kombinerad krökning i vertikal- och horisontalplan kan ge för sikt, visuell ledning och väg/gaturummets utseende. Detsamma gäller för samspelet mellan gestaltningen av miljön och geometrin.

Dimensioneringsprinciperna i del ”Dimensioneringsgrunder” har utvecklats till följande råd för val av linjeföring och dess enskilda element.

Dokument

Alla länkar öppnas i nytt fönster.