Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikplatser

Det här är en del av VGU utgiven 2004-05 (VV Publikation 2004:80, ISSN 1401-9612). Den gällde fram till 6 november 2012.

Vägar i skilda plan förbundna med ramper utgör en planskild trafikplats, (här kallad trafikplats), då minst en av vägarna är fri från korsande trafikströmmar, se figur 8-1.

Korsning mellan motorväg eller motortrafikled (primärväg) och annan väg (sekundärväg) ska utformas som trafikplats med av- och påfarter. Ramp är förbindelseväg mellan primär- och sekundärväg. Ramper delas efter form in i tre huvudtyper: D = direktramp - direkt sväng i avsedd färdriktning I = indirekt ramp - börjar med sväng motsatt avsedd färdriktning K = klöverbladsramp - sväng i 1/2 till 3/4 varv från begynnelseriktning

Avfarter och påfarter är rampanslutningar utformade för avsväng respektive påsväng för personbilar med hastigheter när huvudvägens referenshastighet. För avfart finns två typer:

  • Kilavfart
  • Parallellavfart

Av- och påfarter kan också användas på andra högklassiga vägar med trafikplatser och utan eller med ringa långsamgående trafik och GC-trafik. Vid liten påfartstrafik på motortrafikled och annan högklassig väg kan påfart göras stopp/väjningsreglerad. Högeravsvängs- och högerpåsvängskörfält på vägar med lägre utformningsstandard behandlas också i del Korsningar.

Dokument

Alla länkar öppnas i nytt fönster.