Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafiksignaler

Det här är en del av VGU utgiven 2004-05 (VV Publikation 2004:80, ISSN 1401-9612). Den gällde fram till 6 november 2012.

Denna publikation innehåller projekteringsråd främst för signalprojektören och väghållaren. Den skall användas vid projekterings- och upphandlingsarbeten för vägar där stat eller kommun är väghållare.

Projekteringsråd som främst vänder sig till väg- och gatuprojektörer finns i del Korsningar. I Korsningardel finns även en översiktlig projekteringsgång över trafiksignaler för val av principutformning som hänvisar delvis till del Trafiksignaler. samt viktiga rekommendationer och krav trafiksignalreglerade korsningar. I VVFS finns gällande föreskrifter som avser trafiksignaler. VVFS innehåller även en ordlista med förklaringar för trafiksignaler. Viktiga symboler etc för förståelsen av bilder och ritningar finns förklarade i kapitel 8 Projekteringshandlingar för trafiksignaler.

Del Trafiksignalergrundas till viss del, främst för oberoende styrning, på den av Vägverket utvecklade moduluppbyggda styrstrategin LHOVRA. Den finns beskriven i "Signalreglering med LHOVRA-teknik", VV Publ 1991:51 reviderad 2002 samt i bilaga 1 "Trafiksignalreglering med LHOVRA-teknik" i detta dokument.

Dokument

Alla länkar öppnas i nytt fönster.