Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vägmärken

Det här är en del av VGU utgiven 2004-05 (VV Publikation 2004:80, ISSN 1401-9612). Den gällde fram till 6 november 2012.

Delen "Vägmärken" behandlar användningen av vägmärken generellt och i olika situationer. Generellt gäller att de olika kapitlen ger råd, tips och rekommendationer om användningen.

Normalt finns inte författningstext eller föreskrifter som meddelats med stöd av författningar redovisade här.

I de flesta situationer måste de redovisade exemplen ses som just exempel, och de kan tillämpas som de redovisas eller justeras efter rådande förhållanden. Det finns naturligtvis också utformningar och situationer som inte finns exemplifierade i de olika kapitlen. I sådana fall kan kanske något näraliggande exempel utgöra underlag för val och användning av vägmärken och eventuella andra trafikanordningar.

Vägmarkeringar finns i VGU del ”Vägmarkeringar och vägkantsutmärkning” och är normalt inte intagna i de typexempel på användning av vägmärken som redovisas här. I några fall finns dock vägmarkeringar medtagna men då endast för att förtydliga exemplet eller om det finns en koppling mellan vägmärke och vägmarkering. Det är sålunda viktigt att utformning och placering av vägmarkeringar sker med delen ”Vägmarkeringar och vägkantsutmärkning” som underlag.

Dokument

Alla länkar öppnas i nytt fönster.