Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

BK4 - ny bärighetsklass effektiviserar industrins godstransporter

Genom att upplåta ett utpekat vägnät för fordon som väger upp till 74 ton, bärighetsklass BK4, effektiviserar vi godstransporterna och stärker konkurrenskraften för svenskt näringsliv.

Nuvarande bärighetsklass, BK1, är tillåten för bruttovikt upp till 64 ton. Inom till exempel skogsindustrin finns behov av att skapa ett vägnät för tyngre transporter med fordon upp till 74 tons bruttovikt.

Bakgrund

I november 2016 presenterade Trafikverket, i ett regeringsuppdrag, ett vägnät bestående av fem geografiska områden. Cirka åtta procent av det statliga vägnätet ingick i de fem geografiska områdena. Kartorna redovisas i rapporten: 2016:141 Statliga vägar som kan anses lämpade för en ny bärighetsklass 4, för regeringsuppdraget och tillgängligt i Trafikverkets webbutik. Se nedan under Rapporter.

Begränsat vägnät upplåts från sommaren 2018

15 februari fattade regeringen beslut om ändringar i trafikförordningen vilket ger Trafikverket möjlighet att upplåta ett begränsat vägnät för BK4 under sommaren 2018. I ett första skede handlar det om de vägar som Trafikverket kan upplåta under ansvarsfulla former. Det innebär att vägkapitalet inte riskeras och att transporterna ska kunna genomföras med en bibehållen funktionalitet i termer av säkerhet och framkomlighet i vägsystemet.

Successiv utökning för största samhällsnytta

Vägnätet med bärighetsklass BK4 kommer till en början att omfatta en begränsad del av det statliga vägnätet. Därefter kommer vägnätet successivt att utökas i dialog med näringslivet för att få ut så stor samhällsnytta som möjligt.

Vision om att upplåta hela BK1-vägnätet för BK4 i framtiden

Trafikverket har en vision om att upplåta hela BK1- vägnätet för BK4 i framtiden. Det kommer att krävas en hel del förstärkningsarbeten för att kunna upplåta en större del av vägnätet för BK4 då cirka tio procent av de statliga vägarna och cirka 850 broar behöver förstärkas för att klara belastningen.

Remiss av bärighetsföreskrifter genomförd

Under 2017 fortsatte Trafikverket att analysera vilket vägnät som kan upplåtas under ansvarsfulla former enligt Riksdagsbeslutet för den nya bärighetsklassen, BK4.

En remissrunda har genomförts under 2018 enligt Trafikverkets normala förfarande. På den här sidan finns allt kartmaterial som ingick i remissutskicket.

Länskartorna redovisar det vägnät som Trafikverket avser att, i ett första skede, upplåta för bärighetsklass BK4.