Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Bärighetsklass BK4 – vägar för trafik upp till 74 ton

Under 2019, med början under våren, öppnar ytterligare delar av vägnätet för lastbilar på upp till 74 ton.

I2018 öppnade Trafikverket ca 11 800 kilometer statlig väg för den nya bärighetsklassen BK4. Nu utökas BK4-vägnätet med ca 4 500 km. Utökningen sker stegvis. Först ut under 2019 är Norrbotten och Västerbotten.

Fakta: 11 800 kilometer statlig väg motsvarar cirka 12 procent av det statliga vägnätet, med utökningen kommer BK4-vägnätet att omfatta strax över 16 procent.

BK4 stärker näringslivets konkurrenskraft

Bärighetsklass BK4 gör det möjligt att använda tyngre fordon på delar av vägnätet vilket effektiviserar näringslivets godstransporter och bidrar till att stärka näringslivets konkurrenskraft. Färre fordon kan ta samma mängd gods och det är bra för både näringsliv och klimat.

Vägnätet upplåts under ansvarsfulla former

I ett första skede handlar det om ett begränsat vägnät som Trafikverket kan upplåta under ansvarsfulla former, vilket innebär att vägarna ska klara den ökade belastningen och att vägnätets höga nivå på tillgänglighet och trafiksäkerhet ska bibehållas.

BK4-vägnätet utökas succesivt och i dialog med näringslivet för största samhällsnytta

Trafikverket har beslutat om nya bärighetsföreskrifter efter dialog med näringslivet och en omfattande remissrunda av de nya föreskrifterna.
BK4-vägnätet kommer att utökas succesivt och det sker i fortsatt dialog med näringslivet för att skapa största möjliga samhällsnytta.

Visionen är att upplåta hela BK1-vägnätet för BK4 i framtiden

Trafikverket har en vision om att upplåta hela BK1- vägnätet för BK4 i framtiden. Det kommer att krävas en hel del förstärkningsarbeten för att kunna upplåta en större del av vägnätet för BK4 då cirka tio procent av de statliga vägarna och cirka 850 broar behöver förstärkas för att klara belastningen.

Gällande bärighetsföreskrifter och nationella vägdatabasen

Till gällande bärighetsföreskrifter (svensk trafikföreskriftssamling, STFS), Transportstyrelsens webbplats

Information, inklusive karta, om vägnätets olika bärighetsklasser finns i den Nationella Vägdatabasen (NVDB), Trafikverket
Gör så här: välj se Sveriges vägar på karta, i rutan till höger klickar du i den tomma rutan under alla, i rullisten väljer du bärighet, placera sedan pekaren på kartan och zooma in aktuellt vägområde.