Delar av vägnätet öppnar för 74 tons lastbilar 1 juli - Trafikverket

Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Delar av vägnätet öppnar för 74 tons lastbilar 1 juli

1 juli öppnar delar av det statliga vägnätet för den nya bärighetsklassen BK4 och därmed för lastbilar på upp till 74 ton, jämfört med dagens 64 ton.

I detta första skede omfattas cirka 11 800 kilometer statlig väg, vilket motsvarar cirka 12 procent av vägnätet.

BK4 stärker näringslivets konkurrenskraft

Bärighetsklass BK4 gör det möjligt att använda tyngre fordon på delar av vägnätet vilket effektiviserar näringslivets godstransporter och bidrar till att stärka näringslivets konkurrenskraft. Färre fordon kan ta samma mängd gods och det är bra för både näringsliv och klimat.

Vägnätet upplåts under ansvarsfulla former

I ett första skede handlar det om ett begränsat vägnät som Trafikverket kan upplåta under ansvarsfulla former, vilket innebär att vägarna ska klara den ökade belastningen och att vägnätets höga nivå på tillgänglighet och trafiksäkerhet ska bibehållas.

BK4-vägnätet utökas succesivt och i dialog med näringslivet för största samhällsnytta

Trafikverket har beslutat om nya bärighetsföreskrifter efter dialog med näringslivet och en omfattande remissrunda av de nya föreskrifterna.

BK4-vägnätet kommer att utökas succesivt och det sker i fortsatt dialog med näringslivet för att skapa största möjliga samhällsnytta.

Visionen är att upplåta hela BK1-vägnätet för BK4 i framtiden

Trafikverket har en vision om att upplåta hela BK1- vägnätet för BK4 i framtiden. Det kommer att krävas en hel del förstärkningsarbeten för att kunna upplåta en större del av vägnätet för BK4 då cirka tio procent av de statliga vägarna och cirka 850 broar behöver förstärkas för att klara belastningen.

Fakta bärighetsklass

Bärighetsklass, BK, används för att gradera bärighet och svarar på frågan hur tunga fordon en bro eller en väg i det allmänna vägnätet får belastas med.

BK1 95 procent av det allmänna vägnätet, vägar och broar. Max 64 tons bruttovikt tillåts.

BK2 Max 51,4 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre.

BK3 Max 37,5 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre.

BK4 Max 74 tons bruttovikt med oförändrade krav på axeltryck jämfört med BK1. Från sommaren 2018.

Bakgrund

I november 2016 presenterade Trafikverket, i ett regeringsuppdrag, ett vägnät bestående av fem geografiska områden. Cirka åtta procent av det statliga vägnätet ingick i de fem geografiska områdena. Kartorna redovisas i rapporten: 2016:141 Statliga vägar som kan anses lämpade för en ny bärighetsklass 4, för regeringsuppdraget och tillgängligt i Trafikverkets webbutik. Se nedan under Rapporter.

Under 2017 fortsatte Trafikverket att analysera vilket vägnät som kan upplåtas under ansvarsfulla former enligt Riksdagsbeslutet för den nya bärighetsklassen, BK4.

En remissrunda genomfördes under 2018 enligt Trafikverkets normala förfarande.

På den här sidan finns allt kartmaterial som ingick i remissutskicket. Länskartorna redovisar det vägnät som Trafikverket, i ett första skede, upplåter för bärighetsklass BK4.

Gällande bärighetsföreskrifter och nationella vägdatabasen

Till gällande bärighetsföreskrifter (svensk trafikföreskriftssamling, STFS), Transportstyrelsens webbplats

Information, inklusive karta, om vägnätets olika bärighetsklasser finns i den Nationella Vägdatabasen (NVDB), Trafikverket
Gör så här: välj se Sveriges vägar på karta, i rutan till höger klickar du i den tomma rutan under alla, i rullisten väljer du bärighet, placera sedan pekaren på kartan och zooma in aktuellt vägområde.