Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En lastad timmerbil med släp.

BK4 för dig som kör eller planerar lastbilstransporter

Rätt väg, rätt fordonskombination och tillräcklig stabilitet – det är tre saker att ha koll på när man kör på vägar med den högsta bärighetsklassen, BK4. Sedan finns ett litet krux: Behöver jag dubbelmontage eller inte? Här får du svaren.

Vägar med bärighetsklass 4 tillåter fordonskombinationer med upp till 74 tons bruttovikt. Fordonståget ska vara anpassat för den högre bruttovikten.
I dag tillhör cirka 12 procent av de statliga vägarna BK4 och de är främst lokaliserade till fem större områden i landet. De består av vägar med bärighetsklass 1 som har anpassats eller som redan tidigare haft en standard som bedöms klara en högre belastning.
BK4-vägarna är inte utmärkta med några särskilda vägmärken. Det är helt enkelt kartan som gäller.

Illustrationsbild över en väg.Det enklaste sättet att ta reda på var du får köra med upp till 74 ton är att ladda hem kartor i pdf-format från Trafikverkets webbplats.

Länskartor finns för vart och ett av de tio län som har BK4-vägar. Länskartorna är de mest detaljerade.

Regionkartor finns för de fyra regioner som har BK4-vägar – Nord, Mitt, Väst och Syd.

Sverigekartan ger en överblick av de fem BK4-vägnäten.
Ladda hem kartorna som pdf-filer så slipper du krångel med olika versioner av webbläsare. Länskartorna är något mer detaljerade än regionkartorna.

Sverigekarta över BK4-vägar (pdf-fil, 1 MB, öppnas i nytt fönster)

Sök i vägdatabasen
Det andra sättet är att gå till nationella vägdatabasen, NVDB. Här kan man utifrån en detaljerad karta få tillgång till alla data om det allmänna vägnätet, till exempel bärighet, vägstandard och hastigheter. Härifrån hämtas data till de flesta av de appar som har kartinformation.
När du gått in på länken nedan, klickar du på "Se Sveriges vägar på karta". I fönstret som kommer upp går du in i tomma rutan i listen till höger och väljer "Bärighet" i rullisten.
Nationella Vägdatabasen, NVDB

Information, inklusive karta, om vägnätets olika bärighetsklasser finns i Nationella vägdatabasen (NVDB), Trafikverket

Illustrationsbild på lastbil.Knappa in registreringsnumren i Transportstyrelsens lastbilskalkylator. Det är en bra hjälp, men grunden är att fordonskombinationen ska uppfylla kraven i Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2018:40 – Fordonstekniska krav på fordonståg med bruttovikt över 64 ton.

Transportstyrelsens lastbilskalkylator är en hjälp när man ska ta reda på om och fordonskombinationen klarar dessa krav.

När du knappar in registreringsnumren för fordonen som ska kopplas samman, får du upp alla tekniska data för fordonskombinationen. Om något värde saknas eller är felaktigt, ska du fylla i eller ändra det.

Kalkylatorn kan beräkna alla värden – bland annat sidostabilitet, dämpning, bakåtförstärkning och kopplingskrafter – om man fyller i uppgifter om lasthöjden samt axeltrycket för varje axel. Lasthöjden är avståndet från mark till lastens överkant. Resultatet visar om något avviker från ett gränsvärde. Det kan till exempel gälla sidostabilitet eller prestandavärdena på kopplingsanordningarna.

Däremot kan lastbilskalkylatorn inte hantera uppgifter om fordonets stabiliseringssystem. För att kunna styrka att stabilitetssystemet är rätt inställt krävs ett intyg eller motsvarande från påbyggaren eller från den auktoriserade verkstad som har ställt in systemet på önskat värde.

Fordonet ska alltid klara kraven i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2018:40). Säkerhetskraven för statisk stabilitet finns i 7 §. Där står följande:
"Gränsvärdena får underskridas om fordonen är utrustade med ett stabilitetssystem för vältning som förhindrar att fordonen överskrider den beräknade stabilitetsgränsen under färd."
I dag stöder lastbilskalkylatorn kombinationer som består av

  • lastbil + släpvagn
  • lastbil + dolly + påhängsvagn
  • dragbil + link + påhängsvagnsvagn

Lastbilskalkylatorn

Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2018:40

Två hjulpar illustrerade.Lastbilar och fordonskombinationer för upp till 74 tons bruttovikt har fler hjulaxlar som fördelar  tyngden jämnare. Därför ger de mindre slitage på vägen. På svagare BK4-vägar finns krav på dubbelmontage, medan vägar med hög standard är undantagna från den regeln. Det gäller bland annat en del vägsträckor på Europavägar.

Men det finns en övergångsregel: Kravet på dubbelmonterade hjul gäller inte för de fordon som är inregistrerade före 31 december 2018.

På Trafikverkets kartor (pdf) är vägsträckor som kräver dubbelmontage markerade med röd färg och texten "Särskilda villkor".

Så här står det i Trafikverkets villkor för fordon eller fordonståg på väg med bärighetsklass 4:
Motordrivna fordon med en bruttovikt som överstiger 32 ton ska ha minst en drivande axel som är försedd med dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller att drivaxlarna är försedda med dubbelmonterade hjul och vikten inte överskrider 9.5 ton på någon av axlarna. För fordonståg gäller dessutom att om bruttovikten överstiger 64 ton ska minst 65 procent av släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda bruttovikt belasta axlar försedda med dubbelmonterade hjul.
Fordon som är registrerade i vägtrafikregistret senast 31 december 2018 undantas från villkoren.