Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lång lastbil på rak väg genom skogslandskap.

Bärighetsklass BK4 – vägar för trafik upp till 74 ton

Vägnätet för bärighetsklassen BK4 byggs ut steg för steg. Vid slutet av 2019 väntas BK4 omfatta omkring en femtedel av det statliga vägnätet.

De första statliga vägarna för lastbilar i bärighetsklassen BK4 öppnades 2018. Under våren 2019 tillkom nya BK4-sträckor i Norrbotten och Västerbotten och den 1 juli 2019 ytterligare 3 940 kilometer väg i Jämtlands, Västernorrlands, Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län.

Vid årets slut väntas B4-vägnätet ha vuxit med cirka 9 000 kilometer till totalt mer än 20 000 kilometer väg. Bärighetssatsanslaget i den nationella planen gör det möjligt att öppna 70–80 procent av de viktigaste statliga vägarna för BK4 fram till år 2029.

BK4 stärker näringslivets konkurrenskraft

Bärighetsklass BK4 gör det möjligt att använda tyngre fordon på delar av vägnätet vilket effektiviserar näringslivets godstransporter och bidrar till att stärka näringslivets konkurrenskraft. Färre fordon kan ta samma mängd gods och det är bra för både näringsliv och klimat.

Vägnätet upplåts under ansvarsfulla former

I ett första skede handlar det om ett begränsat vägnät som Trafikverket kan upplåta under ansvarsfulla former, vilket innebär att vägarna ska klara den ökade belastningen och att vägnätets höga nivå på tillgänglighet och trafiksäkerhet ska bibehållas.

BK4-vägnätet utökas succesivt och i dialog med näringslivet för största samhällsnytta

Trafikverket har beslutat om nya bärighetsföreskrifter efter dialog med näringslivet och en omfattande remissrunda av de nya föreskrifterna.
BK4-vägnätet kommer att utökas succesivt och det sker i fortsatt dialog med näringslivet för att skapa största möjliga samhällsnytta.

Målet är att upplåta hela BK1-vägnätet för BK4 i framtiden

Trafikverkets målsättning är att i framtiden upplåta hela BK1-vägnätet för BK4. Detta kommer att kräva en hel del förstärkningsarbeten eftersom cirka tio procent av de statliga vägarna och cirka 800 broar behöver förstärkas för att klara belastningen.

Gällande bärighetsföreskrifter och nationella vägdatabasen

Till gällande bärighetsföreskrifter (svensk trafikföreskriftssamling, STFS), Transportstyrelsens webbplats

Information, inklusive karta, om vägnätets olika bärighetsklasser finns i den Nationella Vägdatabasen (NVDB), Trafikverket
Gör så här: välj se Sveriges vägar på karta, i rutan till höger klickar du i den tomma rutan under alla, i rullisten väljer du bärighet, placera sedan pekaren på kartan och zooma in aktuellt vägområde.