Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Förvaltningsdata för väg

Förvaltningsdata är ett samlingsbegrepp för olika typer av data, handlingar och information som behövs för drift och underhåll av väg och järnväg. Tillgång till förvaltningsdata kan bara företag som har ett kontrakt med eller åt Trafikverket få.

Information om vägar och järnvägar är viktiga beslutsunderlag och en grundförutsättning för verksamheten både inom och utanför Trafikverket. Därför är det viktigt att våra databaser hela tiden är uppdaterade

Förvaltningsdata upprättas eller uppdateras i samband med att en ny järnväg eller väg byggs och när en befintlig anläggning byggs om. Även vid mycket små ingrepp kan det krävas att ny förvaltningsdata upprättas. Exempel på förvaltningsdata kan vara schematiska ritningar, geografiska modeller och väg- och spårgeometrier.

Leverera förvaltningsdata väg

För Trafikverkets investerings- och underhållsprojekt gäller följande:

När och hur väg- och miljödata ska levereras till olika förvaltande system framgår av följande dokument:

TDOK 2015:0067 Förvaltningsdata väg och järnväg – Leveranstidskrav

TDOK 2015:0071 Förvaltningsdata väg – Krav på data från investeringsprojekt (wordfil, 557 kB, öppnas i nytt fönster)

TDOK 2015:0072 Förvaltningsdata väg – Krav på data från underhållsåtgärder  (wordfil, 395 kB, öppnas i nytt fönster)

TDOK 2015:0073 Förvaltningsdata väg – Arbetsmetodik vid investeringsprojekt samt underhållsåtgärder

TMALL 0343 Förvaltningsdata väg – Leveransplan (excelfil, 132 kB)

Mall för leverans av beläggningsdata:
TMALL 0050 Underlag rapportering beläggningsdata (excel-fil, 58 kB, öppnas i nytt fönster) 

Styrande och stödjande dokument och mallar vid leverans till NVDB:
TDOK 2013:0381 Regler för insamling och leverans av vägdata har över tid växt och blivit ohanterligt stort och därmed också svårt att använda. Regelverket är i grunden oförändrat men har delats upp i mer målgruppsanpassade dokument:
TDOK 2019:0049 Regler vid leverans till NVDB via underlag innehållande vägnät
TDOK 2019:0050 Regler vid leverans till NVDB av företeelser

Exempelsamling (för Bullerskydd väg, Gatutyp, GCM-passage, Vägområde, Vägräcke och Vägräckesavslutning) (ZIP-fil, 7,6 MB)

Mallar för leverans av data till NVDB i shape-format (Zip-fil, 713 kB)
Mallar för leverans av data till NVDB i dwg-format (Zip-fil, 17 MB)