Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flottbron över Österdalälven vid Gagnef.

Bro och tunnel

Broar och tunnlar är viktiga delar av vägnätet. Vi arbetar på samma sätt med planering, projektering, byggande, drift, underhåll och förbättring av broar och tunnlar som med övriga delar av vägnätet.

Trafikverkets uppgift inom området broar och tunnlar är att ge expertstöd, utarbeta tekniska beskrivningar, utveckla metoder för förvaltning och leda FoU-projekt. Vi kontrollerar också konstruktionshandlingar för broar, tunnlar och andra konstbyggnader.

Broar  kulturskatt och teknikhistoria

Vi har inventerat broars kultur- och teknikhistoriska värden och gett ut en bok om det. Den heter ”Våra broar – en kulturskatt” och kan beställas genom publikationswebbutiken. Du kan också beställa Trafikverkets nationella plan för bevarandevärda broar.
Broar och tunnlar (Webbutiken)

Utformning av broar och tunnlar

Bro- och tunnelteknik innebär att detaljutforma broar och tunnlar så att de uppfyller fastställda krav. Grundläggande för arbetet är kunskap om utformningskrav och om material och konstruktions- och byggmetoder.

Här når du alla regler och andra tekniska dokument om konstruktion av broar och tunnlar.
Tekniska dokument – Bro och tunnel

AMA och tekniska beskrivningstexter

Via länken AMA når du Vägverkets tekniska beskrivningstexter – VVTBT. I anslutning till AMA Anläggning 07 har Vägverket tagit fram tre dokument som innehåller Vägverkets krav och kontroll på material, tillverkning och färdig produkt för bitembundna lager, tätskikt på broar och obundna lager. Dokumenten benämns Teknisk beskrivningstext, TBT, och ska användas som kompletterande referensdokument till AMA Anläggning 07.
AMA

Nyheter

Här finner Ni nyheter och information som rör specialistområden avseende Trafikverkets anläggningstekniska områden.  Nyhetsarkiv