Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

GPS-positionerade fordon

Trafikverket kräver i underhållskontrakten för väg att de kontrakterade entreprenörerna ska rapportera in data för vissa av de åtgärder som de utför.

Vilka åtgärder och vilken information som ska rapporteras in, och hur det ska gå till rent tekniskt, finns specificerat i ett protokoll som vi hänvisar till i de administrativa föreskrifterna i respektive kontrakt.

Trafikverket tillhandahåller ingen hårdvara eller mjukvara, utan endast ett specificerat gränssnitt mot entreprenören. Gränssnittet är oberoende av vilka system eller vilken utrustning entreprenören har.

Systemet som informationen skickas in till på Trafikverket kallas för MIP (Mobila inrapporteringar från plogbilar). Systemet är i första hand tänkt att användas för att få in data från fordon som utför vinteråtgärder, men det är numera anpassat för att även kunna stödja andra typer av åtgärder, som inspektion och röjning/slåtter.

Uppföljning av utfört arbete

MIP finns som ett stöd för uppföljningsarbetet, för att Trafikverket effektivt ska kunna följa upp underhållsverksamheten på väg och kunna kontrollera att entreprenörerna utfört de åtgärder som de åtagit sig.

Trafikverkets beställarombud har tillgång till en webbaserad applikation som kallas MIP-kartan, där man kan söka fram vilken typ av åtgärd som är utförd, var och vid vilken tidpunkt. Sökningen kan göras både i realtid och bakåt i tiden.

Trafikinformation

Information från MIP används även av trafikcentralerna som ett stöd för att höja kvaliteten på informationen om åtgärder och väglag. Förbättringen uppnås bland annat genom att inrapporteringstiden kortas när informationen kan hämtas direkt från fordonen och genom att trafikcentralerna kan se var fordonen befinner sig.

Säkerhet och kvalitet

Trafikverket har även nytta av att kunna se var fordonen är, till exempel för att kunna besvara förfrågningar via telefon, och för att kunna se hur många fordon som är ute vid större snöoväder. Vid en olycka har Trafikverket även nytta av den information som skickas in, för att kunna ge ett underlag om en åtgärd är utförd eller inte.

Tillgång till MIP-Kartan

För anställda på Trafikverket krävs det att man finns med i behörighetsgruppen MIP Projektledare för att för att få tillgång till MIP-Kartan.Om projektledaren använder sig av stödjande byggledare eller projektingenjörer, som har ett konsult-konto på Trafikverket, är det samma behörighet som ska sökas.

Entreprenörer måste kontakta sin uppdragsgivaren som i sin tur får avgöra om åtkomst ska ges eller inte. Därefter tas en kontakt med förvaltningen via Kontakta oss för mer info om kontoansökan.