Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Filmer om drift och underhåll

Filmer som handlar om Trafikverkets ansvar att sköta det statliga vägnätet.

Filmerna finns på Youtube

Se filmen om drift och underhåll av de statliga vägarna (11 min)
Arbetet med drift och underhåll är årstidsrelaterat och det handlar inte bara om att hålla vägbanorna framkomliga, det är också mycket vid sidan om vägen som ska underhållas.
Se filmen om drift och underhåll av de statliga vägarna (12 min)

Se film om drift och underhåll av väg på vintern (11 min)
Trafikverket har ansvar för skötsel av det statliga vägnätet. Vinterväghållningen är viktigt för trafikanterna ska kunna färdas tryggt, även under vintern.
Se film om drift och underhåll av väg på vintern (11 min)

Se filmen om skötsel av vägens närområde (9 min)
Underhåll av det svenska vägnätet innebär inte bara att hålla vägbanorna framkomliga och säkra. Det är även mycket vid vägens sidoområden som ska skötas för att resenärer ska uppleva landskapet de färdas i och resan så behaglig som möjligt. Det gäller bland annat dikning, röjning av slåtter och underhålla de träd längs med vägarna för att öka trafiksäkerheten. Men också skötsel av rastplatser, vägskyltar och bullerplank.
Se filmen om skötsel av vägens närområde (9 min)

Se filmen om drift och underhåll av belagda vägar och grusvägar (8 min)
Hur hårt en väg slits beror på hur många som trafikerar vägen, om det är tung trafik och hur många som under vintertid använder dubbdäck. Drift och underhåll av vägarna är viktigt för trafikanterna för att hålla hög trafiksäkerhet, bra framkomlighet och bra komfort, men samtidigt minska miljöpåverkan.
Se filmen om drift och underhåll av belagda vägar och grusvägar (8 min)

Se filmen om drift och underhåll av broar och tunnlar (10 min)
Det är mycket som påverkar våra broar och tunnlar. För att ge dem så lång livslängd som möjligt och för att behålla framkomligheten och säkerheten för trafikanterna, gör vi både avhjälpande underhåll och planerar underhållsåtgärder.
Se filmen om drift och underhåll av broar och tunnlar (10 min)