Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gummiasfalt- asfalt med gummimodifierat bitumen

Asphalt Rubber utgör en teknik för produktion av högkvalitativa asfaltbeläggningar.

Tekniken är ursprungligen utvecklad i USA, där Asphalt Rubber producerats i stor skala sedan slutet på 1980-talet. Till följd av de goda produktegenskaper tekniken resulterar i, har intresset på senare år växt internationellt. För närvarande håller tekniken på att etableras i ett flertal länder.

Syfte 

”Gummiasfalt - Asfalt med gummimodifierat bitumen” är ett nationellt strategiskt viktigt projekt. Framgångsrik utveckling och implementering av konceptet i Sverige, bedöms vara av stor ekonomisk betydelse. Introduktion av gummiasfalt på det svenska vägnätet förväntas resultera i effektiviseringsvinster till följd av:

  1. Sänkta års- och livscykelkostnader 
  2. Miljömässiga fördelar, avseende bullerreduktion och minskning av partikelemissioner
  3. Ökad trafiksäkerhet

Projektet avser klarlägga nyttan av att implementera konceptet gummiasfalt i Sverige. Vidare skall projektet tydliggöra eventuella hinder för att introducera tekniken i landet. Under förutsättning att utfallet av ovanstående är positivt, skall Trafikverket inom ramen för projektet medverka till teknisk utveckling och skapande av marknadsmässiga incitament, för etablering av den aktuella tekniken i landet.

Kontakt för mer information

Om du vill veta mer om gummiasfalt och få information om pågående projekt, kontakta då Thorsten Nordgren, Verksamhetssamordnare bitumen och beläggning, Trafikverket. Tfn: 010-123 78 33, E-post: torsten.nordgren@trafikverket.se  

Rapporter