Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gestaltningsbild av hur bron kommer att se ut när den är klar

Bilden visar hur bron och anslutningarna till E18 kommer att se ut när vi är klara. Vägen kommer upp ur tunnlarna i höjd med Vålberga och går under jord igen vid Hästa Gård.

Hjulsta

Bygget av nya Trafikplats Hjulsta är i full gång. Vi bygger en 650 meter lång vägbro över Mälarbanan, Bällstaån och E18 med ramper ner till dagens trafikplats Hjulsta. Trafikplatsen kommer att bli en av Sveriges viktigaste knutpunkter där E4 och E18 möts.

Bygget just nu:

Med start fredag 13 juli och fram till den 6 augusti pågår arbeten med att bygga broar över järnvägen vid Hjulsta rondellen (Mälarbanan). Vi bygger dygnet runt mellan dessa datum, då tågtrafiken är avstängd. Arbetsfordon kommer att köra in via Tenstavägen och ut via Barkarby.

De arbeten som kommer att märkas av är transporter, gjutningar, flytt av material inom arbetsplatsen med kran och liknande.

Söder om Hästa gård (entreprenörens arbetsområde) pågår sprängningsarbeten för den stora schakten där betongtunneln ska gå.

Stora delar av Akallalänken, från Hästa Gård och söderut, har under 2017 flyttats till ett nytt permanent läge.Den kortare sträcka som byggdes i tillfälligt läge har nu flyttats tilll till sitt slutliga läge. Dessutom fortsätter vårt arbete med att bygga den gång- och cykelväg som kommer gå bredvid Akallalänken. Det är ännu inte klart när gång- och cykelvägen kan öppna.

I de södra delarna, i höjd med Vålberga, pågår schaktarbeten för den blivande betongtunneln som vi ska bygga. Vi arbetar även med att bygga brostöd för bron som ska gå över järnvägen och E18.

Parallellt med Bergslagsvägen vid Lunda industriområde kommer vi snart avsluta arbetet med att förstärka berget över de blivande tunnlarna.