Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Förbigångsspår Falköping

För att på kort och medellång sikt skapa förutsättningar för ökad trafik har ett antal kapacitetshöjande åtgärder på Västra stambanan, Göteborg-Skövde identifierats. Förbigångsspår Falköping är en av dessa åtgärder.

Åtgärden innebär komplettering med ett förbigångsspår i vardera riktningen utanför huvudspår på en begränsad sträcka inom Falköpings kommun. Ett antal möjliga platser för dessa förbigångsspår utifrån var spåren gör mest nytta och var det finns rakspår och lämpliga lutningar har studerats.Trafikverket valde att gå vidare med ett alternativ nordost om Falköpings tätort.

Projektet avslutades i oktober 2020

Byggnation pågick under 2019-2020. Markarbetena är slutförda och de nya spåren och växlarna ligger på plats.

Under sommaren 2020 stängdes järnvägstrafiken av helgen vecka 26. Då var det enkelspårsdrift från 29 juni till 27 juli mellan Stenstorp och Falköping. Inkoppling av den nya anläggningen skedde helgen vecka 41.

Järnvägsplanen vann laga kraft den 25 november 2017 då inga överklaganden hade inkommit. Den fastställda plankartan finns under Dokument, Aktuella handlingar.