Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Förbigångsspår Falköping

För att på kort och medellång sikt skapa förutsättningar för ökad trafik har ett antal kapacitetshöjande åtgärder på Västra stambanan, Göteborg-Skövde identifierats. Förbigångsspår Falköping är en av dessa åtgärder.

Åtgärden innebär komplettering med ett förbigångsspår i vardera riktningen utanför huvudspår på en begränsad sträcka inom Falköpings kommun. Ett antal möjliga platser för dessa förbigångsspår utifrån var spåren gör mest nytta och var det finns rakspår och lämpliga lutningar har studerats. I ett inledande skede identifierade Trafikverket två huvudalternativ, väster respektive öster om Falköpings tätort. Trafikverket har valt att gå vidare med det östliga alternativet.

Projektet har fått i uppdrag att ta fram en järnvägsplan och en systemhandling.

Samråd för järnvägsplanen hölls i augusti 2016 och därefter har projektet arbetat med att färdigställa järnvägsplanen. Den ställdes ut för granskning under perioden 20 mars - 7 april 2017 för att sedan kunna skickas in för planprövning.

Under senare hälften av 2017 och en bit in på 2018 kan planprövning ske. Därefter upphandlas entreprenör. Byggnation kan troligen ske 2019 - 2020.