Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 50, Glössbo–Söderhamn, trafiksäkerhetsåtgärder

Trafikverket planerar för omfattande trafiksäkerhetsåtgärder på väg 50 mellan Glössbo-Söderhamn. Sträckan utgör ett viktigt arbets- och studiependlingsstråk med en av länets viktigaste busslinjer för regiontrafik.

Beläggning på väg 50 mellan Glössbo-Söderhamn är ordentligt sliten med kraftig spårbildning på vissa sträckor och brister i bärigheten, främst vägrenarna. Tillåten hastighet idag är 90 km/tim men ska enligt beslut sänkas till 80 km/tim efter åtgärderna. Trafikverket har gjort bedömningen att vägens utformning blir tryggare och säkrare om hastigheten sänks och vägrenarna smalnas av på vissa sträckor.

Planerade åtgärder

  • Anpassad vägbredd, från 14 till 9 m, vägrenen tas bord
  • Ny beläggning längs hela sträckan med anpassning till nya hållplatser och ny gång- och cykelväg
  • Upprustning av 53 busshållplatser i befintligt läge eller nytt (i enlighet med X-Trafik)
  • Ny gångyta från busshållplatserna till närmast anslutande väg
  • Ett vänstersvängfält vid väg 627 (Moheds trä)
  • En refug vid Sågvallen
  • Avvattningsåtgärder och trumbyten där det behövs
  • Förstärkning av vägkroppen