Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Logotyp

Vi förstärker logotypen med en röd yta för att tydliggöra vår profilfärg.


Huvudlogotyp 

Trafikverkets logotyp. Två pilar visar hur kronan och texten ska placeras i förhållande till varandra.
 

Vår huvudlogotyp består av en symbol, en ordbild och den röda färgytan. Det gör att alla enheter alltid får ett tydligt inslag av vår röda profilfärg. Den röda ytan förenklar möjligheten attända logotypen på olika bakgrunder och i olika kanaler. Det skapar enhetlighet och flexibilitet. Den röda färgen är sammanhållande och bidrar till att Trafikverket uppfattas som en modig,varm och kreativ myndighet. Logotypen kan också placeras på en större röd yta utan begränsning. Exempelvis ett helrött omslag.

Logotypens uppbyggnad

Trafikverkets logotyp. Raster visar hur kronan och texten ska placeras i rektangeln.
 

Logotypen består av en vit symbol och en ordbild placerad på en profilröd yta.

Logotypens röda yta är uppbyggd av två kvadrater och har ett 2:1-förhållande. Symbolens bredd utgör avståndet från ytans kant till symbol respektive ordbild.

Avståndet mellan symbol och ordbild är  bredden av ett ”T”.

Horisontell logotyp

Trafikverkets logotyp. Under logotypen visas två alternativa färger till den vita. Trafikverket i rött och Trafikverket i svart.
 

Den här logotypen är förstahandsvalet. I de fall som huvudlogotypen eller den negativa logotypen på större röd yta inte kan användas, så ersätter den positivt röda – på vit botten. 
Vid undantagstillfällen när färg inte kan användas, exempelvis på kontorstryck, ersätter den positivt svarta.

Vertikal logotyp

Tre varianter av Trafikverkets logotyp. En med vit bakgrund och röd krona ovan röd text, en likadan men i svart och den tredje är röd med enbart vit krona.
 

I undantagsfall, när utrymmet inte är optimerat för en liggande logotyp, används det vertikala alternativet. Här gäller samma turordning som för huvudlogotypen. Alltså den negativt vita på en kvadratisk röd yta. Alternativt på en större röd yta.

Symbolen ensam

Variant på Trafikverkets logotyp. En röd fyrkant med en vit krona i, en vit fyrkant med röd krona och en vit fyrkant med svart krona.
 

Symbolen bör bara användas ensam om det är uppenbart att det är Trafikverket som är avsändare. Exempelvis på sociala medier där den existerar tillsammans med namnet 
Trafikverket. Vår symbol på en röd kvadradiskt yta är alltid förstahandsvalet när vi använder enbart symbol.

I övrigt gäller samma turordning som för huvudlogotypen. Alltså den negativt vita symbolen på en kvadratisk röd yta. Alternativt på en större röd yta.

Rörlig logotyp

Ett kollage med fyra bilder. De två översta visar ett par som cyklar och i mitten av bilderna finns en röd fyrkant med vit krona.
 

För att det tydligt ska framgå vem som är avsändare ska alltid en vinjett läggas på i slutet av en film. Vinjetten kan vara en fast bild eller rörlig. Den rörliga vinjetten visar vi här, klicka på bilden för att se filmen. Variation kan förekomma på efterföljande budskap. Vinjetterna går att ladda ner från länkblocket överst på sidan.

Engelsk logotyp

Trafikverkets logotyp med engelskt namn
 

Ibland kommunicerar vi på engelska. Då finns två alternativ. Tillfället får avgöra vilken som passar bäst. Alternativ A innebär att vi använder en logotyp där det engelska namnet står under Trafikverket. Alternativ B innebär att vi använder huvudlogotypen som den är och skriver det

engelska namnet i närheten. Finns som övriga logotyper, även positiv röd eller svart. Logotypen finns endast på svenska och engelska.

Resultatenheternas logotyper

Trafikverkets resultatenheters logotyper. Röda rektanglar med vit krona och vit text
 

Finns som övriga logotyper, även positiv röd eller svart. Riktlinjerna för användning följer de som gäller för huvudlogotypen. Resultatenheternas logotyper finns endast på svenska.