Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hockeykille med texten: Vi gör Sverige närmare

Vi gör Sverige närmare

Vi gör Sverige närmare är vårt övergripande koncept i vår grafiska profil. Ett koncept som bygger på vår verksamhetsidé och visionen "Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt".

Vi gör Sverige närmare handlar om nyttan som vi skapar i vardagen. Genom att utgå från tonaliteten i konceptet bygger vi en relation till människor och företag i Sverige. Pratar vi om effekterna av satsningarna blir vi inte bara relevanta i samhället, vi blir också en attraktiv arbetsgivare.

Kommunikationen utifrån konceptet ska kännas nyfiken och inkluderande. Den ska engagera invånare, medarbetare, företag och andra som vi har en relation till. Det handlar om att visa vad vi gör idag och i framtiden.

Vår berättelse

Vi gör Sverige närmare är berättelsen, känslan och tonläget, som all kommunikation utgår från:

Sverige är ett stort, avlångt och glest befolkat land. För att allt ska fungera måste vi kunna ta oss till varandra. Det handlar om allt från arbetspendling, släktkalas och matcher som ska spelas, till gods som ska levereras och tomater som ska hamna på tallriken.

Här har Trafikverket en avgörande roll. Vi har ansvaret för att underhålla och rusta upp tiotusentals mil av järnväg, vägar och färjeförbindelser. Samtidigt utvecklar vi hela infrastrukturen genom innovativa lösningar som bidrar till att nå både klimatmålen och Nollvisionen.

Men framför allt ser vi till att korta avstånden mellan människor och företag. Mellan stad och land. Mellan generationer och landsändar. Och mellan dig och de som är viktiga för dig.

Om sammanhanget för kommunikationen är starkt kopplat till ett specifikt område eller budskap kan konceptet "Vi gör Sverige närmare" utvecklas till uttryck som "Vi gör Sverige grönare" (när det handlar om t ex miljö och hållbarhet) eller "Vi gör Sverige tryggare" (när det handlar om säkerhet).

  • Vi: ”Vi” har flera betydelser. Dels ”vi” som i Trafikverket, men ordet kan också kopplas till aktörer som tillsammans med oss gör Sverige närmare.
  • gör: Vi skapar gröna, trygga vägar, broar, järnvägar, farleder och transportmöjligheter. Den aktiva verbformen betonar att vi är aktiva och att det uppdrag vi utför är en ständigt pågående process.
  • Sverige: Trafikverket har ansvar för hela landets infrastruktur. Vi spelar en avgörande roll för att Sverige ska fungera.
  • närmare: Närmare betyder att vi kortar avstånden mellan människor och företag. Mellan stad och land. Mellan generationer och landsändar. Men det betyder också att vi tar oss närmare hållbarhetsmålen, Nollvisionen och ett klimatneutralt Sverige.

 

Erbjudande till medarbetare och konkreta uppdrag

Två färplattor med texten; Var med och gör Sverige närmare och På väg mot ett närmare Sverige
Exempel på hur det ser ut när vi kommunicerar till presumtiva medarbetare och när Trafikverket vill kommunicera vad vi gör, det vill säga våra konkreta uppdrag.

 

Var med och gör Sverige närmare, vårt erbjudande till medarbetare

Vi lockar med utmaningar som attraherar nya medarbetare. Utmaningar som tar sin utgångspunkt i den nationella planen.

På väg mot ett närmare Sverige, de konkreta uppdragen

Vi lyfter enskilda uppdrag i vårt arbete för ett närmare Sverige.