Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 26/40/47, Trafikplats Hedenstorp, kapacitetsförstärkning

I oktober 2018 startar ombyggnaden av Trafikplats Hedenstorp för att öka kapaciteten, minska köerna på väg 40 och väg 26 och för att få en bättre anslutning till verksamhetsområdena i Hedenstorp.

Utbyggnaden innebär en så kallad fri högersväng förbi rondellen för trafik från Jönköping (väg 40) mot Habo/Mullsjö/Falköping (väg 26/47/195) samt breddning av avfarten från väg 40. Vi ska också bredda väg 26/47/195 i södergående riktning in mot rondellen för att minska köerna.

Trafikverket förbereder även byggandet av en kommunal gata mellan områdena väster och öster om väg 26 genom att bygga en bro strax norr om trafikplatsen.

Se karta här!

Aktuellt!

Trafiken går på tillfällig väg förbi arbetsplatsen fram till sommaren 2019. Under tiden pågår schakt- och ledningsarbeten samt förberedelser för breddning av vägen norrut, efter årsskiftet börjar vi bygga bron. Byggtrafik och mindre arbeten på vägen förekommer under tiden i området. 

Tack för fortsatt visad hänsyn!

Så påverkas trafiken

Trafiken påverkas under hela byggtiden men de mest störande arbetena utförs helger och nätter. Vi bedömer att de mest trafikpåverkande arbetena sker mellan oktober-november 2018 och maj-september 2019.

Tänkbara omledningsvägar hittar du här!

Informationsbrev till företag och boende i närheten av projektet!

Om projektet

Projektet drivs i samarbete med Jönköpings kommun som finansierar brokonstruktionen. Har du frågor om aktuella detaljplaner och framtida exploatering i området kontakta Jönköpings kommun.

Entreprenör för utbyggnaden är SVEVIA.