Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafiksäkerhet

Vi kör våra tåg i egen regi. För att kunna göra detta har vi ett tillstånd som järnvägsföretag från Transportstyrelsen i form av licens och säkerhetsintyg del A och B.

Som järnvägsföretag heter vi Trafikverket kort och gott, men internt kallar vi oss Trafikverket som Järnvägsföretag (TRV JäF) för att tydligt skilja oss från Trafikverkets tillstånd som infrastrukturförvaltare.

Inom ramen för vårt tillstånd så kör vi museitåg, ombesörjer växling vid Trafikverksskolan i Ängelholm samt rälsverkstaden i Sannahed (Hallsberg), och kör även interna uppdrag för Trafikverket, exempelvis våra röda fordon såsom konferensvagnen.

Ansvarig för vårt tillstånd är Lars Cardell, som kan kontaktas vid frågor om detta.
Om du ska vara i trafiksäkerhetstjänst hos oss gäller en hel del regler som du kan få tillgång till här.
Vi ger ut ett IM som reglerar vilka dokument som gäller. Vårt IM talar också tydligt om vilka dokument som olika kategorier av personal ska ha tillgång till.

IM för nedladdning

IM 2017-4 Restriktioner vid växling genom växel 25 Sörby-Urfjäll
IM 2017-5 Anslutning och losskoppling av tågvärmekabel
IM 2017-6 Säkerhetsstyrningssystemet och övriga säkerhetsbestämmelser - dokumentförteckning

Säkerhetsstyrningssystem

Du behöver ha kännedom om vårt säkerhetsstyrningssystem. Där ingår dessa dokument:

TDOK 2010:14

Arbetsordning.

TDOK 2010:15

Revisionsverksamhet inom Trafikverket.

TDOK 2010:47

Dokumenthantering, specificerade dokument.

TDOK 2011:118

Säkerhetspolicy.

TDOK 2016:0001

Övergripande riskidentifiering – Trafikverket som järnvägsföretag.

TDOK 2016:0002

Säkerhetsstyrningssystemet – Trafikverket som järnvägsföretag.

TDOK 2016:0003

Delmål, handlingsplaner och aktiviteter – Trafikverket som järnvägsföretag.

TDOK 2016:0004

Riskhantering – Trafikverket som järnvägsföretag.

TDOK 2016:0006

Operativ arbetsledning – Trafikverket som järnvägsföretag.

TDOK 2016:0014

Besiktning, underhåll och funktionskontroll – Trafikverket som järnvägsföretag.

TDOK 2016:0015

Externa bestämmelser – Trafikverket som järnvägsföretag.

TDOK 2016:0020

Övervakning av säkerhetsstyrningssystemet – Trafikverket som järnvägsföretag.

TDOK 2016:0021

Hantering av nödsituationer – Trafikverket som järnvägsföretag.

Dessa kan du söka fram via Trafikverkets hemsida (öppnas i nytt fönster).
Antingen söker du på TDOK-nummer för varje dokument, eller så skriver du ”Trafikverkets fordonsresurser” i sökrutan för ”område”. Då kommer alla dokument upp som vi gett ut.

Trafikeringsregler specifikt för TRV JäF

Dessa dokument skall du kunna och ha tillgång till när du är i trafiksäkerhetstjänst hos oss.

TDOK 2013:0451

Vxi Gävle, Sörby-Urfjälls bangård.

TDOK 2013:0452

Vxi Gävle, Blåsåsens bangård.

TDOK 2013:0601

Växlar-manövrering med lokalställare, passage när växel är ur kontroll.

TDOK 2013:0657

Ordnings- och skyddsregler för bangårdar.

TDOK 2016:0473

Vxi Hallsberg, Sannahed.

TDOK 2014:0689

BVF 592.11 – Detektorer. Hantering av larm från stationära detektorer samt åtgärder efter upptäckta skador vid manuell   avsyning.

TDOK 2014:0770

BVS 1544.33100 – ATC, Anvisningar för ATC ombordsystem.

TDOK 2015:0430

Provkörningar i Trafikverkets spåranläggning.

TDOK 2016:0007

Trafiksäkerhetsinstruktion och kompletterande bestämmelser – Trafikverket som järnvägsföretag.

TDOK 2016:0008

Avgångsprocedur – Trafikverket som järnvägsföretag.

TDOK 2016:0009

Bemanning av färder – Trafikverkets verksamhet som järnvägsföretag.

TDOK 2016:0010

Tågsättsklargöring m.m. – Trafikverkets verksamhet som järnvägsföretag.

TDOK 2016:0011

Kompletterande bromsföreskrifter – Trafikverkets verksamhet som järnvägsföretag.

TDOK 2016:0012

Växling – Trafikverkets verksamhet som järnvägsföretag.

TDOK 2016:0013

Ånglok och brandrisk – museitåg – Trafikverkets verksamhet som järnvägsföretag.

TDOK 2016:0016

Bromsprocenttabell L – Trafikverket som järnvägsföretag.

TDOK 2016:0022

Särskilda aktiviteter i spårmiljö – Trafikverket som järnvägsföretag.

TDOK 2016:0077

Aktiviteter vid extraordinära förhållanden.

TDOK 2016:0180

Vxi Ängelholm, Trafikverksskolan.

TDOK 2016:0181

Trafiksäkerhetsinstruktion och kompletterande bestämmelser för sidospår – Trafikverket som järnvägsföretag.

TDOK 2016:0190

Provdrift som kräver undantag från TTJ eller ETRI.

TDOK 2016:0193

Trafiksäkerhetsbestämmelser vid användning av GSM-R.

TDOK 2016:0289

Säkerhet vid aktivitet i spårområdet.

Dessa kan du söka fram via Trafikverkets hemsida (öppnas i nytt fönster).
Antingen söker du på TDOK-nummer för varje dokument, eller så skriver du ”Trafikverkets fordonsresurser” i sökrutan för ”område”. Då kommer alla dokument upp som vi gett ut.

Trafikeringsregler som är gemensamma för oss som kör tåg

Du ska ha tillgång till dessa dokument, populärt benämna TTJ.

TDOK 2015:0309

 

Modul 1 Termer.

Modul 2 Introduktion.

Modul 3 H Signaler – System H.

Modul 3M Signaler – System M.

Modul 3S Signaler – System S.

Modul 4 Dialog och ordergivning.

Modul 5 Blanketter.

Modul 6 Fara och olycka.

Modul 7 Vägvakt.

Modul 8 H Tågfärd – System H.

Modul 8 M Tågfärd – System M.

Modul 9 H Spärrfärd – System H.

Modul 9 M Spärrfärd – System M.

Modul 1o Växling.

Modul 11 Broms.

Modul 12 A-skydd.

Modul 16 D-skydd.

Modul 20 Sidospår.

Dessa kan du hitta via den här länken (öppnas i nytt fönster)

Inlandsbanan

När vi kör tåg på Inlandsbanan gäller dessa dokument för oss:

IBF 06:03

Trafiksäkerhetsinstruktion för IBAB.

IBF 06:05

Vilda djur och tamboskap på spårområde.

IBF 06:16

K-nyckels hantering.

IBF 64:1

IBAB Linjebok.

Dessa kan man hitta via den här länken (öppnas i nytt fönster)

Linjebok Trafikverkets järnvägar

(Underlag till) Linjebok DLO Malmö.

(Underlag till) Linjebok DLO Göteborg.

(Underlag till) Linjebok DLO Hallsberg.

(Underlag till) Linjebok DLO Stockholm.

(Underlag till) Linjebok DLO Norrköping.

(Underlag till) Linjebok DLO Gävle.

(Underlag till) Linjebok DLO Ånge.

(Underlag till) Linjebok DLO Boden.

Dessa underlag kan man hitta via den här länken (öppnas i nytt fönster)