Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Forskning och dokumentation

Sveriges Järnvägsmuseum samarbetar med många för att möjliggöra forskning inom och dokumentation av järnvägshistoria, både hos ideella och på lärosäten. Två gånger per år arrangeras Järnvägshistoriska dagar tillsammans med Järnvägsmusei Vänner.

Resultaten av forskning- och dokumentationsinsatser publiceras oftast i årsboken Spår och ibland i Järnvägsmusei Vänners tidskrift Sidospår eller i böcker.

Forskning om järnvägens gröna kulturarv

Sveriges Järnvägsmuseum samarbetar med Göteborgs universitet och Trafikverket i det fyraåriga projektet ”Järnvägens gröna kulturarv”. När järnvägarna började anläggas i Sverige, från mitten av 1800-talet, var planteringar till prydnad, nytta och skydd en del i det nya transportsystemet. Planteringsverksamheten vid landets järnvägar var omfattande under mer än 100 år och upphörde på 1970-talet.

Syftet med forskningsprojektet är att undersöka hur och varför statens och de privata banornas planteringsväsende bildades, organiserades och sedan nedmonterades. Målet är att ge en bild av planteringsverksamheten och dess bakomliggande motiv. Med kunskap om hur planteringsväsendet såg ut och präglade järnvägsmiljöerna ökas möjligheterna till långsiktigt hållbart underhåll av järnvägens miljöer. Våren 2020 planeras slutresultaten från projektet att publiceras.

Artiklar och rapporter om planteringsväsendet

Bergkvist, Johan, ”Järnvägarnas parker och trädgårdar - en återblick” i Spår. Årsbok utgiven av Sveriges järnvägsmuseum och Järnvägsmusei vänner, Gävle 2012.
Ladda hem PDF (Öppnas i nytt fönster)

Lindgren, Anna, ”Järnvägens planteringar – Sveriges största trädgårdsrörelse” i Byggnadskultur 2 2016, Stockholm 2016.
Ladda hem PDF (Öppnas i nytt fönster)

Rydh, Ulrica, "Järnvägsparker och planteringar. Sammanställning av provinventeringar hösten 2016"
Ladda hem PDF (Öppnas i nytt fönster)

Inspirations- och metodbok för industridokumentationer

Boken "Industridokumentation: hur och varför?" vill inspirera fler att dokumentera modern processindustri. Möjliga samarbeten och metoder beskrivs i texter och checklistor. Företagen kan få motivation att dokumentera och därigenom skapa ˮgoodwillˮ och stärkt företagskultur. Anställda i kulturarvssektorn och aktiva i föreningslivet som vill bevara det industriella kulturarvet kan hämta stöd i metodkapitlen. En del matnyttigt finns också för pedagogen som ska väcka intresse för industrihistoria hos ungdomar och skolelever.Boken är framtagen i ett samarbete mellan stålindustrins branschorganisation Jernkontoret, Tekniska museet, Länsmuseet Gävleborg, Ovako, Sveriges Järnvägsmuseum, Riksantikvarieämbetet, Arbetets museum, Centrum för Näringslivshistoria och Skogsindustrierna. 

Denna bok kan köpas i Sveriges Järnvägsmuseums butik eller beställas från Jernkontorets hemsida (pris 100 kr inklusive porto): Jernkontoret (öppnas i nytt fönster) 

Insamling av berättelser och minnen

Dokumentationer av moderna företeelser och insamling av berättelser och minnen pågår. För att fånga historia som inte finns beskriven i litteratur eller andra källor görs intervjuer med personer som kan berätta om sina erfarenheter och upplevelser från väg och järnväg. Det handlar om fordon som inte används längre, yrkeskategorier som har försvunnit, förändringar i trafiksystem men också om samtida företeelser och traditioner.